#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

In Erf en Wereld op Blz. 82, 90, 97, 108, 115, 136, 245 en 289

Was 3e Coöp. - op aandelen (82)

Niets over verkoop in 1902 en doorstart door nw. Coöp. Vereniging gevonden

1911 was jaar van stoppen en 1912 verkoop aan NV. De Lijempf

Tzummarum C.Z De Eendracht 1887 - 1911   (2 coöp. Verenigingen) / Part. 1912 / N.V. Lijempf 1913-1915   

  ▼1887 Statuten  1e coöp. Vereniging   /  ▼1900 nw statuten

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

▼ 1902 statuten  2e  coöp vereniging

Tzummarum

GSV adres: Buorren 26 Tzummarum,  tussen het café en het voormalige schoolhuis   Locatie

 Tzummarum Woning van de voormalige ‘melkfabriek’, zat aan de achterzijde   https://www.oudtzummarum.nl/html/wijkoost888.htm

 Div. Knipsels zuivelfabriek Tzummarum 1886 -

GSV adres: Buorren 26 Tzummarum,  tussen het café en het voormalige schoolhuis   Locatie

  1887 Statuten met namen Coöperatieve stoomzuivelfabriek Tzummarum (volledig)

 1887-05-23 1e blz. Statuten 1e vereniging ‘Coöp, stoomzuivelfabriek Tzummarum’ 1887 - 1902

Lijkt op een doorstart - nog steeds Coöp. Stoomzuivelfabriek!

 1902 juni opgericht - nieuwe - 2e coöp. Vereniging  met de naam ‘Coöp. Stoomzuivelfabriek te Tzmmarum

Eerste deel acte:

Art. 1. Te Tzummarum , gemeente Barradeel, is gevestigd eene vereeniging, genaamd: Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Tzummarum.

Art. 2. Het doel der vereeniging is gemeenschappelijke zuivelbereiding door de exploitatie eener stoomzuivelfabriek en den verkoop van te verkrijgen producten.

Art 3. Ter bereiking van dit doel zal door de vereeniging van den tegenwoordigen eigenaar conform diens aanbod voor de som f 4 075,345 , met recht van dadelijke aanvaarding worden aangekocht de stoomzuivelfabriek cum annexis te Tzummarum, kadastraal bekend gemeente Alinnertsga, sectie C , nummers 1585 en 1600 (deels) en verbinden zich de leden om aan deze fabriek , behoudens die voor eigen gebruik benoodigd , ter bereiding te leveren alle zuivere melk van hunne gezonde koeien.

[....]


Merk op dat in bovenstaande Statuten de vereniging voor 10 jaar opgericht - ca. 25 juni 1912

 In de periode 1902 tot de verkoop in dec. 1911 geen knipsels gevonden!

 1900-03-07 Aangepaste statuten 1e Coöp, vereniging

 Tzummarum voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en / of directeurswoning  Tzummarum        

Tzummarum middelste woning met er achter voor een deel zichtbaar de voormalige boterfabriek   http://www.oudtzummarum.nl/html/jeugdherinneringenlieuwewynia1946-195720.htm