#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Twijzel De Eendracht* 1898 - 1974

   Bron: Erf en Wereld

* 1964-01-30 De Eendracht Twijzel  fuseerd met CZ. Bergum  - nieuwe naam werdt De Foarútgong - zie ook daar

 CZ. Twijzel gegevens 1898 - 1974

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1981  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Knipsels en foto’s CZ. Twijzel

    Zuivelfabriek De Volharding Twijzel 1962                                 

      Zie ook Collectie Anne van Lune via   http://hicnof.nl/ruurd/atlas3010/tw120.htm

  Zuivelfabriek De Volharding Twijzel 1937                                      

   Zie ook Collectie Anne van Lune via http://hicnof.nl/ruurd/atlas3010/tw002.htm

    Zuivelfabriek De Volharding Twijzel 1951  

     Zie ook Collectie Anne van Lune via http://hicnof.nl/ruurd/atlas3010/tw003.htm

Bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/fsm:col1:dat21208

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina


Twijzel - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4,037

A. M. Radema

J. Veldkamp


1e dir. T. Dijkstra

1918

FNZ jr.-verslag

4,616

J.  J. Atsma

M. Hartmans1923

FNZ jr.-verslag

--

--

--1945

FNZ jr.-verslag

6,63

J.  K. Zijlstra

B. van Dam1950

FNZ jr.-verslag

17,355

H. Hoeksma

B. van Dam


1972 bericht sluiting  / 1974 verkoop
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen1e melk 1898

1898-1899

Kn 1898-08-27

Opvolger 1899

Roordahuizum

Tj. R Dijkstra

onbekend

Gaan ZS.

1899-1903

Kn 1899-05-13

Opvolger 1903

Vries

H. Scheepstra

onbekend

Gaan ZS.

1903-1913

Kn 1903-06-15

Opvolger 1913

Haren Gr.

J. Veldkamp

onbekend

Gaan ZS.

1913-1940

Kn 1913-01-18

Kn 1940-04-02

Donkerbroek

M. Hartman

Met pensioen

Gaan ZS.

1940-1965

Kn 1940-01-26

Afscheid in 1965

Bontebok

B. van Dam

Pensioen

RZS. 1928 afscheid uit kn 1966-10-13

1965-1973

Kn 1966-10-13

Tot sluiting ? ?

Garijp ivm oph. ‘65

R. K. Hofman

Sluiting 1974

RZS. 1942    In ZJB ‘75 > alleen adres* knipsels directeuren nog niet geplaatst