#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Tjalleberd N.V. Handkracht Zuivelfabriek ‘Tjalleberd’1896 - 1905  

Zuivelfabriekje Tjalleberd, eigendom van een viertal boeren                                                                                               Bron: Boek de Wit

Uit Erf en Wereld blz. 143, 182, 289 en foto op 128

143) .......er bleven nog altijd boeren over, die er geen behoefte aan hadden andere collega's «in figuurlijke zin onder de arm te nemen, om elkaar in massa op te heffen», maar die toch wel iets in de nieuwe richting wilden ondernemen. Niet coöperatief, maar wel vennootschap­pelijk. Zo dachten de boeren van Tjalleberd: Jan Jans Wuite, Jan Jacobs de Jong, Thomas Pijlman en Jan Jacobs Wuite er over, toen zij de Naamloze Ven­nootschap Handkracht-Zuivelfabriek «Tjalleberd» bouwden, waar de melk van hun bedrijven werd verwerkt. De fabriek verrees op het erf van Jan Jans Wuite; administrateur was Pieter Jacobs Wuite.


182) Wat in de eerste jaren van de nieuwe eeuw steeds opnieuw blijkt, is de kracht waarmee de coöperatieve beweging de bastions aan speculatieve zijde binnen­dringt en verovert. Zij kon zulks doen dank zij ook de steun van de door de Bond in 1902 ingestelde Commis-sie voor Landbouwcoöperatie, waarin R. M. Veeman, N. R. Kuperus, J. A. Palsma, K. Sijsling en W. Keestra, de zeer kundi­ge en ener­gieke Bondssecretaris, zitting hadden. Van de nieuwe bolwerksto­ren uit, over­zagen deze coöperator-propagandisten het werkterrein niet alleen, maar zij daal­den ook af tot de voorposten waar de strijd moest worden gevoerd. Riemer Vee­man behaalde in 1904 zijn eerste luisterrijke overwinning, toen hij de voorman­nen van de N.V. Handkracht-Zuivelfabriek «Tjalleberd» er toe wist te bewegen hun onderneming op te heffen en zich aan te sluiten bij de vereni­ging Coöpera­tieve Zuivelfabriek te Luinjeberd.

289) Alleen melding van opheffing.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Oprukkende nieuwe zuivelindustrie - Fonterra /A-ware - Heerenveen

 Knipsels


 Zie bij Heerenveen

Onderstaande plannen resulteerden uiteindelijk niet in een  coöp. zuivelfabriek in Tjalleberd.  

Wel kwam er een in het naburige Luinjeberd

Tjalleberd

  * In 1901 was er een  poging voor Coöperatieve Zuivelfabriek, ging niet door, melk ging in 1905 naar de in 1901 opgerichtte C.Z. van Luinjeberd