#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Uit knipsel 1940...

1894 - 1904  Zuivelfabriek Surhuisterveen in 1894 opgericht door de Drachtster Maatschappij van Zuivelfabrieken, te Drachten

1904 - 1910  was de fabriek in handen van Hr. Oostra,  

1910 - 1912  Fa. Reitstra

1912 - 1915  D. Dijkstra

1915 - 1964  Fa. Boterkooper - Dijkstra was in het begin medevennoot!

Nieuwsblad van Friesland 1938-02-15, uitvoerige beschrijving van procede................wel in systeem!

Zie over opheffing / verkoop op pagina Boterkoper......

Surhuisterveen (P) Div. eigenaren - Boterkooper 1915 -1964

   Zuivelfabriek Boterkooper ca. 1946                                                                                                           Bron: Boek 40 Jr. VVZM


Zie ook op pagina ‘Boterkooper’.

1915 nw eigenaar NV. Vereenigde Zuivelfabrieke (H. Boterkooper)

   Als tekst in MAP Friesland-particulier

  Ook in MAP Lijempf

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

  1893 1e Statuten  naam Drachtster Mij. van ‘Zuivelfabrieken’

 Voorjaar 2019 (locatie ?) voormalige zuivelfabriek                                                                                  foto’s Hendrik S de Vries

   ▼Gegevens /  LC-1966-Winkelcentrum  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Google Street View voormalige locatie zuivelfabriek en directeurswoning  Surhuisterveen      

  GSV-adres:   Surhuisterveen- De Dellen 16         locatie foto

 6 mei 1966 Lege zuivelfabriek Surhuisterveen wordt winkelcentrum

Surhuisterveen