#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

St. Nicolaasga NV Eensgezindheid* 1892...1911 / C.Z. De Volharding 1911 - 1957 / De Iendracht 1957-2000

  Zie ook ‘Zuivelindustrie-Sint-Nicolaasga_21-11-2008.pdf  (heruitgave van Ut eigen Gea ner 14 2008)

  * Zie Lijst met toelichting

  1892 Statuten NV. Eensgezindheid met namen - zie opmerking hier na

  ontbinding 1e NV.

  Foto Zuivelfabriek ‘de Volharding ca. 1912                                                                         Bron: www. Frieschfotoarchief nr 6773  (2009)

volgende pagina

St. Nicolaasga - 1/7

  ▼Gegevens / LC-ná sluiting 2003-2008  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens St.Nicolaasga NV Eensgezindheid* 1892...1911 / C.Z. De Volharding 1911 - 2000

  Uit Erf en Wereld blz. 144: Oprichting zuivelfabriek De Eensgezindheid door landbouwer Bruin IJ. Agricola....

 1892 Eerste Stoomzuivelfabriek NV. Eensgezindheid 1892-1894

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 1894 2e Stoomzuivelfabriek Part. Bruin IJdes Agricola Eensgezindheid 1894-1903

 1906 4e Stoomzuivelfabriek (NV.)  Eensgezindheid  Gekocht door ‘Hollandia’ 1906-1911

Idskenhuizen, plannen voor coöp. - Plaats vlak bij St. Nicolaasga

 1906 4e Stoomzuivelfabriek Coöp.  Eensgezindheid  Gekocht door ‘Hollandia’ 1906-1911

 1903 3e Stoomzuivelfabriek (NV.) P.W. Rinkema C.S. 1903-1906

Zie ook Boornzwaag

 1894-03-31 StCrt. bericht van ontbinding 1e NV.

Uit ‘knipsels’:

1892 Statuten NV Eensgezindheid in StCrt., Werd, met schulden, in 1894 al weer ontbonden.....en verkocht.

1894 Voortgezet door Bruin IJdes Agricola. In 1897 ‘ging de Eensgezindheid in vlammen op’.

1903 verkocht aan P.W. Rinmema, (Semplomius en J. Bokma.)

1906 verkocht aan (NV.) Hollandia die na bouw van grote condensfabriek in Scharsterbrug en St. Nicolaasga stopt in 1911

1910/’11 Boeren stichten coöp. Zuivelfabriek (De Volharding). Er werd een in 1910 een nieuwe zuivelfabriek ‘aan Stationswegde gebouwd.

Foto Zuivelfabriek ‘de Volharding jr.20 ?                                                                                      Bron: www.

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

Nog geen coöp. - niet in FNZ verslag

1918

FNZ jr.-verslag

3,958

D. Osinga

M. J. Rijpkema1923

FNZ jr.-verslag

4,902

D. Osinga

M. J. Rijpkema


1937-04-05 25 jarig jubileum

1945

FNZ jr.-verslag

?

H. Zonderland

M. J. Rijpkema


1954-02-26 Samen met Langweer

1950

FNZ jr.-verslag

6,18

A. Hoekstra

H. Y. Wiarda

b., en k.

1957-03-14 grote verbouwing
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen


1911-1950

Kn 1911-10-30

Kn 1950-04-14

Alfen N.B.

M. J. Reipema

Overleden

Geen ZS. Kn 1937-04-07 25 jr. dir.

1950-1973

Kn 1950-05-27

*S 1973

Workum ass.

H. Y. Wiarda

Pensioen

RZS. 1946 Kn 1975-05-25  25 jr. dir.

1973-1993

*S 1973

*S 1993

St-Nicolaasga ass.

N. H. de Boer

Onbekend

RZS. 1957 / zjb ‘75 > adj. dir

1993-2000

*S 1993

*S 2000

Oosterzee

G. Ploegh

Marum ?

RZS. 1971 / bedrijfsdir.*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

  1969 treed toe tot  De Takomst

1954 Fusie St.Nicolaasga met Langweer tot De Iendracht

1982 ontstaat Noord-Nederland (Domo)+(Frico)+(De-Foarutgong)+(Novac)+(Mid-Fryslan)

1990 ontstaat Friesland-Frico-Domo [FFD] door fusie van (ccFriesland)+(Noord-Nederland)

1997 ontstaat Friesland Coberco Dairy Foods door fusie FFD met Coberco en ‘vrije fabrieken