#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

St. Jacobiparochie ‘t Hoekje* 1888 - 1901

Uit Erf en Wereld:  

blz.  99, 107, 120, 181 289


99) De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Koudeweg” onder St. Jacobiparochie was de eerste van een reeks van tien coöperatieve zuivelfabieken die in 1888 werden opgericht.

107) Een 27 jarige boerenzoon, Tjerk Jh. Swierstra van Scharnegoutum, prees in 1889 enkele fabrieken, waaronder die van St. Jacobi-parochie, om hun coöperatieve vorm - net als de ontwikkeling in Denemarken.

Dit vanuit de ervaring die hij had opgedaan in Denemarken, waar hij  had ‘rondgekeken‘ om het zuivelvak te leren. Hij raadde de coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland  aan om  samen te gaan werken in een soort zuivelbond!

120) Iets over een bezichtiging van de fabriek, i.v.m. stichting fabriek in Oudebildtzijl (1892)

181) In 1901 ging Het Hoekje te St. Jacobi-parochie, in “schuldeloze onschuld” ter ziele!

289) Over sluiting fabriek, zoals zoveel uit de beginperiode!

* In St. Crt. als Biltdsche coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Koudeweg” te St.-Jacobi-Parochie

Bron: Erf en Wereld - 1959

  1888 Statuten met namen

   Sint Jacobiparochie Koudeweg : (voormalige ?) zuivelfabriek directeurswoning en.....molen                            via mail  Hendrik S de Vries

  1888 Statuten met namen

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  St. Jacobiparochie       

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 St. Jacobiparochie voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                               foto’s Hendrik S de Vries

 Vaak is er op oude locaties van - verdwenen - zuivelfabrieken nog wel eens een transformatorhuisje te vinden!

 Gezien het vroege jaartal van sluiting, in1901, zal deze dus van latere datum zijn.....mogelijk had de molen krachtstroom?

St. Jacobiparochie