#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0
voorgaande pagina

Sijbrandaburen C.Z. De Lege Gaen 1891 - 1974

  1982-12-24 LC terugblik op voormalige zuivelfabrieken Sijbrandaburen_NU

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Sijbrandaburen        

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

  GSV adres:  Sybrandabuorren- Aesgewei 2

 Sijbrandaburen voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 Via www

Sijbrandaburen - 2/2