#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Sijbrandaburen C.Z. De Lege Gaen 1891 - 1974

  1893 aanvulling Statuten met namen

  1891 Statuten met namen

 Gegevens Sijbrandaburen  C.Z. De Lege Gaen 1891 - 1974

   Zuivelfabriek De Lege Geaën  Sijbrandaburen eind jaren 30                                                                                         Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

volgende pagina

 Knipsels Zuivelfabriek Sijbrandaburen

   1972 fusie met de  De Takomst

Sijbrandaburen - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

7,554

J. Bootsma

M.J. Feitsma1918

FNZ jr.-verslag

6,065

H. J. Bootsma

M.J. Feitsma1923

FNZ jr.-verslag

6,701

H. Kiesstra

A. L. v. Dijk1945

FNZ jr.-verslag

5,484

J. S. Gerbrandy

A. L. v. Dijk1950

FNZ jr.-verslag

9,493

K. P. Hornstra

H. De Jong

b,. k. en mp.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1891-1897

Kn 1891-06-16

Kn 1897-02-24

Hoorn NH.

H. A. Brouwer

Weidum

Geen ZS.

1897-1899

Kn 1897-03-16

Kn 1925-10-02

Deinum

H. Hornstra

Leeuwarden

Geen ZS. / 25 jr. Kn 1925-10-02

1899-1921

Niet gevonden

Niet gevonden

Winsum Fr.

M. J. Feitsma

Onbekend

1904-08-26  trouwen

1921-1949

Kn 1921-04-23

Kn 1949-03-19

Terwispel

A. L. v. Dijk

Overleden

RZS. 1913

1949-1951

Kn 1949-03-18

Kn 1952-09-25

Wieuwerd dir.

H. De Jong

Stompetoren

RZS. 1938 1952 naar Stompetoren

1952-1974

Kn 1952-09-25

Sluiting 1974

Wieuwerd dir.

A. Slotboom

Dronrijp

RZS. 1944 / De Takomst


1972-11-14 fusie met de Takomst
*  Knipsels directeuren

Uitvoerig gezocht naar de 3e directeur, weinig gevonden..

Uit onderstaande advertenties en de aanstelling van een andere directeur is zijn vorige standplaats - Winsum-fr. - Kn 1899-08-10

neem ik aan dat het M. Feitsma moet zijn.

Ook over vertrek in 1921 niets kunnen vinden.


1949-03-26 benoeming 5e dir. H. De Jong - was dir. te Wieuwerd

Na vertrek in 1952 werd De Jong dir. Van de CZ. stompetoren

1921-04-23 drietal, werd  4e dir. A. L. van Dijk -

was daar voor dir. te Terwispel

1891-06-16 Naam 1e dir. H. Brouwer - was dir. te Hoorn NH.

1897-02-24 Vertrek 1e dir. H. Brouwer - ging naar CZ. Weidum

1897-03-17 benoeming 2e dir. H. Hornstra - was dir. te Deinum

1925-10-02 2e dir. H. Hornstra overleden-

In terugblik iets over zijn vertrek naar Leeuwarden in 1899.

1952-09-25 benoeming 6e dir. H. Slotboom - was dir. te Wieuwerd

Na sluiting Sijbrandaburen werd Slotboom bedrijfsdir. te Dronrijp (na 1977 ??)

 Gevonden knipsels van de vijf directeuren  1891 - 1974

  1938 Fusie Irnsum met Sijbrandaburen  Irnsum sluit

   Zie ook bij De Takomst

 1972-11-04 Bestuur CZ Sijbrandaburen heeft fusieplan met De Takomst

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Vervolg knipsels CZ. Sijbrandaburen

  1e 1891-1897

  2e 1897-1899

  3e 1899-1921

  4e 1921-1949

  5e 1949-1952

  5e 1952-1973