#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Scharnegoutum C.Z. Scharnegoutum 1897 - 1972

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

  November 1964 oprichting De Terpen

volgende pagina

  Gegevens / LC-Bestemming NU 1975  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

   Dec. 1936 directeur Jongsma gaat met    pensioen, nw. directeur wordt K. Tiersma

 knipsels CZ. Scharnegoutum  1997-1972

 1935-08-02 H. Jongsma 25 jr. als directeur

    1936-12-16 Directeur H. Jongsma gaat met pensioen  

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Gegevens  Scharnegoutum C.Z. Scharnegoutum 1897 - 1972

  Januarie 1970 De terpen fuseerd met De Takomst (Wolvega)

Scharnegoutum - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5,639

K. M. Galema

Tj. Postma1918

FNZ jr.-verslag

5,433

S. J. Schaap

H. Jongsma


  

1923

FNZ jr.-verslag

5,963

Dt. Santema

H. Jongsma


1938-03-01 40 jr jubileum fabriek

1945

FNZ jr.-verslag

3,122

L. de Boer

K. Tiersma1950

FNZ jr.-verslag

7,385

L. de Boer

K. Tiersma

b. k., en ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1897-1899

Kn 1897-10-21

Niet gevonden

Workum ??

J Edelman

Onbekend

Geen ZS.

1899-1910

Kn 1899-02-28

Kn 1910-03-16

Sexbierum

Tj. Postma

Exp. vereniging

Geen ZS. / Swanneblom

1910-1936

Kn 1910-04-20

Kn 1936-12-14

Oldeboorn

H. Jongsma

Pensioen 1936

Geen ZS. / 25 jr dir. 1935-08-02

1937-1956

Kn 1937-01-20

Kn 1956-12-04

Birdaard

K. W. Tiersma

Overleden

naar Frico

1956-1962

Niets gevonden

Kn 1962-05-05

Marum Gr. Ass.

R. J. Sijtsema

Opende

RZS. 1951 /

1962-1972

Kn 1962-06-06

Sluiting 1972

Beetsterzwaag ass.

S. Folkerts

Wommels

RZS. 1956 / Legedijk 32


 herfst 1972 sluiting
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

 1939-03-02 40 jr jubileun CZ. Scharnegoutum en Omstreken