#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Zie meer over deze -Frico - concentratie bij Mid-Fryslán

Zie meer over deze -Frico - concentratie bij Mid-Fryslán 1962

Roordahuizum  C.Z. De Eendracht  1890 - 1962

 1959 Melk FRICO fabrieken naar CMI. Warga

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

  Zie ook in  MAP De Veemarkt LC 1950-1985

voorgaande

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Roordahuizum       

  GSV-adres:  Roordahuizum- Ayttawei 71             locatie foto

 Mei 1958 Directeur Tj. Smeding neemt afscheidGegevens

 LC. 1971  > Wat in voormalige zuivelfabriek Roordahuizum

Roordahuizum - 2/2