#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

 Rinsumageest C.Z. De Toekomst 1901 - 1976

  1900-02-15 Statuten  

   Fusie in 1976 tot Noord-Oostergo

  Ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

volgende pagina

 Gegevens Rinsumageest C.Z. De Toekomst 1901 - 1976

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019 en via www  /    lijst-NU en GSV

 1925 25 Jr jubileum CZ. Rinsumageest


 Knipsels CZ. De Toekomst Rinsumageest 1901-1976

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Rinsumageest - 1/3

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.107.347

Johs. G. de Groot

J. A. Tolsma1918

FNZ jr.-verslag

3.155.602

M. L. Kingma

J. A. Tolsma1923

FNZ jr.-verslag

3.719.518

M. L. Kingma

J. A. Tolsma

b., k.

1926-09-25 25 Jr Jubileum

1945

FNZ jr.-verslag

1.354.596 *

Johs. F. Koning

W. Bartels


* 1944

1950

FNZ jr.-verslag

4.515.455

W. Wiegersma

W. Bartels

Boter en kaas

1951-08-23 50 Jr. Jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1901-1903

Kn 1901-04-24

Kn 1903-07-31

Oudwoude

B. Feenstra

Overleden

Geen ZS.

1903-1909

Kn 1925-09-25

S 1909-03-01

Wommels

J. Pasma

Onbekend

???? / Niets over gevonden

1909-1945

S 1909-03-09

Kn 1945-07-18

Leeuwarden

J. A. Tolsma

Pensioen ?

Geen ZS. / Afscheid niets gevonden

1945-1955

Kn 1945-07-18

Kn 1955-08-29

Balk

W. Bartels

Oudwoude

RZS. 1940

1955-1959

Kn 1955-08-29

ZJB ‘59

Heeg

G. J. Te Raa

Hasselt Ov.

RZS. 1948

1961-1975

ZJB ‘61

Midden 1976 †

Onbekend

P. Salverda

Onbekend

RZS. 1954*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst