#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0
voorgaande pagina

Ried C.Z. Ried 1889 - 1935 / gaat op in CZ. Dronrijp

 CZ. Ried LC. serie TOEN en NU

 Ried voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Ried        

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

GSV-adres:    Ried-  Hoofdstraat 10

 1910 Coöp. Acetyleen-gasfabrirk

Vraag: is er een relatie tussen de - in bovenstaand artikel  beschreven - coöperatieve acetyleen-gasfabriek en de zuiverlfabriek ?

In geen enkel knipsel over deze zuivelfabriek hebben we hier iets over gevonden

Toch is het wel mogelijk, daar de verlichting in zuivelfabrieken, voor de komst van electriciteit, door acetyleen-gas geschiedde, welke in de fabriek zelf werd geproduceerd.........


De tekst bij de hier naast staande foto luid:

Gezicht op de Hoofdstraat in Ried met rechts de gebouwen van de gas- en boterfabriek en links de bakkerswinkel .

  Bron:  http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/60873/rec/1

 Zie toelichting onder op deze pagina

Ried - 2/2