#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Oudwoude C.Z. Huister Noord 1899 - 1996

 Oudwoude zuivelfabriek ‘Huister Noord’ jaren 50                                                                                                         Bron: www

volgende pagina

  ▼Gegevens /   LC-NU 1998  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Knipsels Oudwoude

 1949 Gouden jubileum ‘Huisternoord’


 1939 CZ. Oudwoude bestaat 40 jr.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Gegevens Oudwoude C.Z. Huister Noord 1899 - 1996

Oudwoude - 1/5

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag


1918

FNZ jr.-verslag

3.571.670

A. Dijkstra

A. Starkenburg1923

FNZ jr.-verslag

3.949.029

A. Dijkstra

A. Starkenburg1945

FNZ jr.-verslag

4.037.468

W. H. de Bruin

P. T. Reitsma


1939 40 jr. jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

9.440.438

W. H. de Bruin

P. T. Reitsma

b, k, mp, ij,w

1949 50 jr. jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1899-1900

Kn 1899-05-13

Kn 1939-02-18

Oosterend

P. Terpstra1900-1901

Kn 1900-01-03

Kn 1939-02-18

Witmarsum

B. Feenstra

Rinsumageest

Geen ZS.

1901-1908

Kn 1939-02-18

Kn 1939-02-18

Winsum Fr.

B. Hazenberg

Frederiksoord

Geen ZS.

1908-1928

Kn 1908-08-19

Kn 1939-02-18

Wolvega-P

A. Starkenburg

Onbekend

Geen ZS.

1928-1955

Kn 1928-03-21

Kn 1955-08-29

Hollum Amel.

P. T. Reitsma

Onbekend

RZS. 1924 /

1955-1980

Kn 1955-08-29

Kn 1980-12-20

Rinsumageest

W. Bartels

Pensioen

RZS. 1949 / Eind 1980 afscheid

1980-1985

Onbekend

Kn 1985-03-13

Onbekend

Kees Visser

Oosterwolde

????

1985

??


Schoonrewoerd

B. Knol????-1996

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst