#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/75899/presentatie-boek-over-oude-melkfabriek-de-hoop-in-oudega/

Artikel is geplaatst door Redactie op 03-09-2016 - 19:30


Presentatie boek over oude melkfabriek De Hoop in Oudega

OUDEGA – Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 september, georganiseerd door Smelne’s Erfskip, presenteert Wietse Welling uit Oudega zijn boek over de oude melkfabiek De Hoop in Oudega: Opkomst en teloorgang zuivelfabriek Oudega.


Wietse Welling zal het eerste boek aanbieden aan enkele oudwerknemers van het eerste uur en doet dit in de Doopsgezinde kerk in Drachten om 13.30 uur.


De oude melkfabriek in Oudega staat op dit moment al jaren leeg en is dichtgespijkerd. Voor het dorp al jaren een ergenis. Maar er zijn betere tijden geweest. In 1902 werd de fabriek opgericht en deze is tot 1965 in gebruik geweest als melkfabriek. In deze tijd was Oudega een bloeiende agrarische gemeenschap. Door mechanisatie en schaalvergroting kwam hier in 1965 een eind aan.


Daarna werd de oude melkfabriek commercieel geëxploiteerd door verschillende eigenaren. Ook was er een Groene Kruis locatie gevestigd waar onder andere dr. Van Staveren en zuster Nieuwenhuis zitting hadden.


Wietse Welling geeft in zijn boek op een boeiende manier weer wat de betekenis van de fabriek was voor het dorp en wie hier bij betrokken zijn geweest. Het boek is vanaf 12 september te koop bij boekhandel Van der Velde

 Via www. Oa. boekje over zuivelfabriek de Hoop

http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/17938/oudegaster-douwe-zwart-wil-voormalige-zuivelfabriek-behouden/

Artikel is geplaatst door Jan Benus op 22-02-2013 - 09:54


Oudegaster Douwe Zwart wil voormalige zuivelfabriek behouden

OUDEGA – Ooit de trots en belangrijkste werkgever van Oudega, nu al jaren een verpauperd pand. Vanuit de voormalige pastorie Klein Kekebosch heeft Douwe Zwart dagelijks uitzicht op de voormalige zuivelfabriek. Het gaat hem aan het hart.Wietze Welling met zijn boekje bij de achterkant van de voormalige zuivelfabriek in Oudega. Foto: Klaas Rozema

https://www.lc.nl/friesland/Vervallen-zuivelfabriek-Oudega-Sm.-gaat-plat-23982885.html   2019-03-15


De verpauperde zuivelfabriek De Hoop bij de haven in Oudega (Sm.)

wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.


Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe bestemming voor de fabriek. Het leegstaande complex was een rotte kies in het dorp. Tientallen schetsen passeerden de revue, maar deze strandden steeds op de eigenaar, een investeerder uit het midden van het land. Begin dit jaar, toen Smallingerland het pand voor 250.000 euro kocht, kwam het dorp weer aan zet.


De werkgroep ‘Doarpsplein oan it Wetter’ met vertegenwoordigers uit Oudega heeft de afgelopen maanden met de gemeente de opties ‘sloop met woningbouw’ en ‘renovatie’ onderzocht. De conclusie: het pand is weliswaar erfgoed, maar geen beschermd monument, en in dusdanige staat dat er weinig waarde meer wordt gehecht aan behoud. Renovatie zou een dure klus worden.


Vleermuizen

Voordat de fabriek gesloopt kan worden, moet Smallingerland eerst onderzoek doen naar de vleermuizen die er verblijven. Dit zijn beschermde dieren en daarom zijn er aan zo’n studie strenge richtlijnen verbonden. De gemeente verwacht deze toets pas in oktober 2019 af te kunnen ronden.


Na de sloop van de fabriek wordt het hele havengebied opgeknapt. Hiervoor maken de gemeente en de werkgroep samen een plan. Hierin staat wat voor nieuwbouw er kan komen. Hoog- of laagbouw. Wel of geen commerciële ruimten. Ook wordt onderzocht of de nieuwbouw dichter bij de haven kan komen. De parkeerplekken komen dan achter de bebouwing, uit het zicht van de haven.

 Leeuwarder Courant 15 maart 2019 bericht over sloop

Oudega (Smallingerland) C.Z. De Hoop 1900 - 1966

voorgaande pagina

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek                                                                                                                foto’s Hendrik S de Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 Leeuwarder Courant serie TOEN en NU 1980 ?        

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Oudega-Sm.  2011 en  2016      

   GSV-adres:   Oudega-Sm Fabrykswei 13                   Locatie foto 1             Locatie foto 2

Oudega (Sm.) - 2/2