#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Oudega (Smallingerland) C.Z. De Hoop 1900 - 1966

volgende pagina

   ▼Gegevens /  LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

  1900-03-06  Statuten met namen

Straatbeeld en luchtfoto van Zuivelfabriek De Hoop jaren 50                                                                     Bron: beiden www Historische vereniging Oudega ?

 Gegevens Oudega Sm. C.Z. De Hoop 1900 - 1966


  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 1966-01-05 Fusie De hoop met De Eendracht Opeinde  


Volledige tekst bij Wijnjeterp (ook in MAP Concentraties als tekst)

 Knipsels CZ, De Hoop Oudega-(Sm.)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 1961-11-22  Dir. P. Hofstra 25 Jr jubileum

 Moet Tynaarlo (Dr.) zijn

Oudega (Sm.) - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

1.860.475

H. J. Linting

H. Kiers1918

FNZ jr.-verslag

1.604.392

H. B. Douma

H. Kiers1923

FNZ jr.-verslag

1.814.629

L. Kuperus

H. J. Th. Schutlz1945

FNZ jr.-verslag

2.052.721

T. Breeuwsma

P. Hofstra1950

FNZ jr.-verslag

5.115.800

D. D. de Vries

P. Hofstra

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1900-1919

Kn 1900-04-10

Onbekend

Tinaarloo dr.

H. Kiers

Onbekend

Geen ZS. Niets gevonden over vertrek !

1920-1929

Kn 1920-01-13

Kn 1929-02-01

Was tijd. dir.

H. J. Th. Schutlz

Boornbergum

Geen ZS. /

1929-1934

kn. 1929-06-14

Kn 1934-05-16

Jelsum ass.

S. Wiersma

Tijnje

RZS. 1921 /

1934-1936

Kn-1934-06-07

Kn-1936-09-14

Jelsum

B. van Dam

Bontebok

RZS. 1928 /

1936-1966

Kn-1936-10-20

Tot sluiting ‘66

Balk ass.

P. Hofstra

ZJB. ‘67 oud-dir

RZS. 1942 / 1961 nov. 25 Jr. Jubileum


1966 jan.  fusie met Opeinde
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst