#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Opeinde CZ. De Eendracht(1) 1892 -1912 / CZ.  De Eendracht(2) 1912-1984

  1892 1e Statuten

 Zuivelfabriek Opeinde eind jr. 30                                                                                                                 Bron: 40 jr. FRICO  - 1938                    

  Links zuivelfabriek Opeinde ca. 1955  /  boven ca. 1975 -     via www

volgende pagina

 ▼Gegevens  / GSV-adres  / Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV  / LC-2004 boek /  lijst-NU en GSV

 Gegevens Opeinde CZ. De Eendracht(1) 1892 -1912 / CZ.  De Eendracht(2) 1912-1984

Opeinde - 1/3

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

niet

1918

FNZ jr.-verslag

4.948.804

R. Jacobi Jzn.

P. J. de Jong1923

FNZ jr.-verslag

5.400.335

R. Jacobi Jzn.

P. J. de Jong1945

FNZ jr.-verslag

6.263.889

J. K. de Jong

H. Meyering


1937-08-20 25 jr. Jubileum CZ.

1950

FNZ jr.-verslag

12.987.179

J. K. de Jong

C. vd. Ploeg

b., k., mp. en w.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1896-??

Kn 1896-03-03


Was er kaasmaker

K Bosma


Geen ZS./ Niet uitgezocht !

Coöperatie1912-1919

Kn 1912-12-11

Kn 1919-01-17

Twijzel

IJ. Boersma

Oosthem

Geen ZS.

1919-1924

Kn 1937-08-20

Kn 1937-08-20

Koudum

P. J. de Jong

Koudum

RZS. 1913 / uit 25 jr. CZ. Opeinde

1924-1946

Kn 1924-10-23

Kn 1946-05-21

Ass. aan de fabriek

H. Meijering

?????

RZS. 1929 / Eervol ontslag ?????

1946-1954

Kn 1946-08-14

Kn 1954-05-11

Achlum dir.

C. vd. Ploeg

Wolvega (DT.)

RZS. 1929 /

1954-1962

Kn 1954-06-03

Kn 1962-05-05

Morra-Lioessens

H. de Boer

Dronrijp

RZS. 1943 /

1962-1984

Kn 1962-05-05

Kn 1982-04-27

Scharsterbrug

R. Sijtsema

Com. dir. DTP.

RZS. 1951 / afscheid kn 1987-09-181977 fusie met  De Twee Provincien Knipsels 1e CZ. Opeinde 1892-1912 1937-08-20 25 jr jubileum CZ. Opeinde

 Knipsels 1e CZ. Opeinde 1912-1984

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst