#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oldeholtpade CZ. Oldeholtpade 1892 - ca. 1902

Oldeholtpade

In 1896 kwam er naast de CZ. ook en particulier fabriekje - sluiting niet bekend!

Erf en Wereld Blz. 119,                  zie ook 172 en 289


In 1892 richtte een aantal boeren te Oldeholtpa een coöperatief handkrachtfabriekje op, dat zij vestigden in de boerderij van één hunner leden, Hendrik Laverman Westerhof. De vereniging telde bij haar oprichting 25 á 30 leden, die tezamen ongeveer honderd koeien molken. Het bestuur werd gevormd door Baeke Jellema, Geert Westerkamp en Johannes van Wijland. Tot beheerder werd benoemd J. W. Kamp, die zich in het vak had bekwaamd in de fabriek van Mr. Verwer te Elsloo. Vier jaar later stichtte Klijzing ook te Oldeholtpa een fabriek.


Tussen beide fabrieken ontwikkelde zich een felle concurrentiestrijd.

Klijzings fabriek was “moderner” ingericht dan het handkrachtje van de boeren, dat in de karnhoek op Westerhofs boerderij was geplaatst. De speculant Klijzing had het beter en groter gedaan. Zijn bedrijfsvoering was moderner en... voornamer: haalden de coöpererende boeren de melk per hondenkar en “aan het juk” op, Klijzings directeur Johannes Hendrikse liet met paard en wagen de grondstof van de boerderijen halen. De ongelijke strijd - de speculatieve fabriek kreeg veel meer melk dan de coöperatie -, zou duren tot omstreeks 1900, toen er onder de coöperatoren twist ontstond en zij hun bedrijf

overdeden aan een nieuw drietal. Baeke Jellema was de man die bleef; hij had zich geassocieerd met de schoolmeester Koopmans en de... Postbode IJske van der Meer. Gedrieën zetten zij de zaak op speculatieve basis voort.

De nieuwe combinatie zou nog enkele jaren stand houden. Zij zette haar produkten

af aan winkeliers te Amsterdam en naar de botermijn te Maastricht.

Via Mail: 26 mrt. 2019

Goedemorgen Jacob,


Een mogelijke aanwijzing voor de locatie van  "Oldeholtpade". De naam "Beyma thoe Kingma"kom ik echter niet tegen in de knipsels...


Hendrik

-----------------------------------------------------------


http://www.ponne.net/Genealogie/Index/Ponne/GedcomHTML/d0021/g0000078.html


4] Van 1916 tot 1928 woonde de veehouder Andries Ponne en zijn vrouw Sibbeltje Oosterloo en kinderen in een boerderij Hoofdweg 221. Een deel van de boerderij was voordien (1896-1900) gebruikt als roomboterfabriek " Oldeholtpade en omstreken" van Beyma thoe Kingma. Na 1926 woonde hier Andries' zoon Sjoerd en zijn gezin (zijn vrouw Ruurdje Koopmans en negen kinderen) Na Sjoerds dood in 1954 bleef Ruurdje hier met haar kinderen wonen tot 1963.


[1606] (ontbonden door overlijden: 16-01-1942)


 6 mei 1896 eerste blz. Acte Coöp. Roomboterfabriek “Oldeholtpade en Omstreken

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Opmerking  ZHN.:  merk op dat (Jhr. Coert Lambertus van) Beyma thoe Kingma de notaris was die de acte opmaakte van de coöperatie! In 1896


Op adres (GSV) Hoofdweg 221 Oldeholtpade is de oorspronkelijke boerderij niet meer aanwezig!


 Oldeholtpade voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Op adres (GSV) Hoofdweg 221 Oldeholtpade is de oorspronkelijke boerderij niet meer aanwezig!