#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Nijega (Elahuizen)

Nijega  (P) Halbertsma De Wouden 1893-1911 / Hollandia 1911-1920  / K.N.M. 1920 -1960

  Zie ook op fusienaam Normandia / Hollandia / KNM.

   Knipsels als tekst in MAP Friesland-particulier

Meer foto’s https://www.spanvis.com/lemsterland-de-friese-meren/......in nw venster

    Stoomzuivelfabriek “De Wouden” Nijega                                                                                               Bron bovenstaande link

      Zuivelfabriek Nijega (KNM-fabriek)                                                                                                                                       Bron: LC. 1984-05-12 - zie eind

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1984  / GSV-adres  /  Foto’s via www  /    lijst-NU en GSV

Bron: http://www.archieven.nl/...........  


De Zuivelfabriek "de Wouden" te Nijega


In 1892 ging Hijlke Halbertsma namens zichzelf, zijn broer Herrius en andere aandeelhouders over tot de oprichting van de Naamloze Vennootschap Roomboter- en Kaasfabriek "de Wouden" te Nijega (HON).  1)


De fabriek werd in september 1893 in productie genomen. In 1905 werden alle aandelen overgenomen door de firma Joh's Halbertsma te Sneek. Nadat Hielke en Herrius Halbertsma in 1907 de N.V. Joh's Halbertsma's Zuivelindustrie hadden opgericht werd de Zuivelfabriek "de Wouden" te Nijega daar een onderdeel van.

In 1911 werd de fabriek door deze vennootschap verkocht aan de N.V. Hollandia te Vlaardingen. 2)  

Deze onderneming heeft "de Wouden" vervolgens in 1920 aan de K.N.M.-Sneek verkocht. De fabriek werd, na geheel te zijn afgebroken, in 1921 opnieuw opgebouwd en in gebruik genomen.

In 1960 is de K.N.M.-fabriek te Nijega gesloten.


1) Notarieel archief inv. nr. 120113, akte nr. 228. - Het archief van de N.V. Johannes Halbertsma's Zuivelindustrie te Sneek inv. nr. 161 en 162.

2) Notarieel archief inv. nr. 16113, akte nr. 595.


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl


 LC. Serie ZUIVELFABRIEKEN - NU - Elahuizen/Nijega

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Nijega        

 Nijega via www

 Knipsels Nijega

  GSV adres  Mardijk 13 Ellahuizen   (aug. 2016)