#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

* Over de periode 1913 tot melding in St-Crt 3 sept. 1923 niets kunnen vinden.

Uit onderstaande knipsels blijkt Stoomzuivelfabriek De Eersteling omstreeks 1923 /’24 gebouwd moet zijn.

Oktober 1924 advertenties verkoop van 1e fabrieksgebouw N.V. Zuivelfabriek “De Eersteling” in Kerkstraat

Tot heden geen knipsels gevonden over bouw 2e zuivelfabriek


Zuiveljaarboek 1926: Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” J. Quarré boter, kaas en Cons. Melk V.Z.M. Lid

             ,,              1930: N.V. Ver. Zuivelf. “De Eersteling” De Vries boter, kaas en cons melk V.Z.M.

             ,,              1932-’35: bij Makkum staat “zie Workum Tjebbes & Co.” - bij Workum niets over fabriek in Makkum!)

             ,,              1941: als 1935, Tjebbes & Co. Is nu eigendom van N.V. Lijempf

Knipsels

     ,,       LC 1930-09-10  N.V. in liquidatie getreden

     ,,       LC 1933-02-07 Het bedrijf is per 8 aug. 1930 opgeheven

     ,,       LC 1942-12-16 N.V. Zuivelfabriek de Eersteling vergadering 16 dec. 1942: Agenda Rapport liquidatioe-commissie

     ,,       LC 1942-12-29 N.V. Zuivelfabriek de Eersteling Rekening en verandwoording bij kantoor Handelsregister.....

Makkum 1e part. L. Kleiterp (?)  1913-1924 / 2e N.V. 1924-1930  De Eersteling

 Knipsels 2e Zuivelfabriek Makkum

Vervolg voormalige zuivelfabriek volgens ‘ald-makkum’ (zie link)


Bouwvergunningen:

1931    BA 19312985 verbouw van zuivelfabriek tot draneerbuizen-fabriek

1931    BA 19313016  verbouw gedeelte voormalige zuivefabriek tot tijdelijk logement t.b.v. Brigade Kon. Marechaussee.

1945 07 april afgebrand........zie hier na

Verder niets gevonden over deze ‘fabriek’, die, zoals de tekst aangeeft, in eigen gebruik was van N.V. Zuivelfabriek “De Eersteling”, die uit onderstaande knipsels blijkt, al een jaar eerder was opgericht!

  Woning Kerkstraat26 hoek Tuinstraat te Makkum - met achsterse aanbouw de 1e ‘zuivelfabriek’!                     Bron: Google Street View juni 2016

  Zie ook http://www.ald-makkum.nl/plaatsendetail.php?id_main=518

Oorlogsdrama Makkum uitvorig beschreven in https://www.spanvis.com/historie-friesland/friese-verzetsstrijders/dijkstra-hobbes-bob

 Slotopmerking - ‘Drama te Makkum.’...7 april 1945

Via bovengeplaatste naar ald-makkum

[....]

1913 Hinderwetvergunning. Wisse S. Postma te Witmarsum heeft het voornemen in het pand Makkum D 77, kad. MKM A1050 een melkzaak uit te oefenen. Voor de bewerking van de produkten wenst hij gebruik te maken van een motor, gedreven door elektriciteit.

Zie ook:  http://www.ald-makkum.nl/plaatsendetail.php?id_main=260

Er zijn in Makkum twee ‘zuivelfabriekjes’ geweest:

     De eerste van 1913 tot ca.1924 Kerkstraat 26 / hoek Tuinstraat - GSV: Kerkstraat 26 Makkum

 De tweede van 1924 tot 1930 huidige adres Ds. L. Touwenlaan 17 - GSV: Ds. L. Touwenlaan 17 Makkum

Via bovengeplaatste naar ald-makkum

[....]

1918 GAW 1185-1625. Verbouw woon-winkelhuis tot woning met ruimte voor zuivelbereiding, Makkum D77 kadastraal MKM A 3111. Opdrachtgever L. Kleiterp te Makkum.

Bouwtekening aanbouw Kerkstraat 26. D 77, Kad. MKM A 1756. Opdrachtgever L. Kleiterp. Vervanging elektromotor door stoommachine met ketel van 8 pk. De toestand van gebouw en werkzaamheden blijven hetzelfde, maar door het ontbreken van de nodige elektricteit is deze verandering genoodzaakt.

[....]

 2e (stoom)zuivelfabriek De Eersteling 1923 - 1930

Twee maal Google Street View 2016   Ds L. Touwenlaan 17 Makkum

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

1e ‘zuivelfabriekje’ weinig over bekend!

Z/W foto’s op deze pagina en beide tekeningen afkomstig van:

 http://www.ald-makkum.nl/plaatsendetail.php?id_main=260

Makkum