#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Fochteloo

Fochteloo C.Z. De Nijverheid 1895 -1907

  1895 Statuten met namen

 1e blz. statutens

Uit boek: 100 jr CZ. Oosterwolde


In Fochteloo verdween de fabriek (ook) in 1907 en de boeren gingen over naar Oosterwolde. Dat ging geruisloos. Het enige, wat we er van gewaar worden is, dat in de bestuursvergadering van 17 april werd gemeld: „Er hebben zich 27 nieuwe leden met 110 koeien uit Fochteloo aangemeld”. Van onderhandelingen was geen sprake. Evenmin is bekend of er uittreegeld was betaald. De achter-grond van deze geruisloze overgang zal vermoedelijk wel zijn geweest, dat er al melk uit Fochteloo werd geleverd, terwijl het aantal koeien niet zo geweldig groot was.

Zie historie van het gebouwtje als kerk bij: (nu 404)

http://www.dorpskerk-oosterwolde.nl/?page_id=14

Drie eigen opnames augustus 2007

 1895-05-03 1e blz. Statuten, met name, Coöp. Handkracht-boterfabriek “de Nijverheid”GSV Adres:    Fochteloo- Zuideinde 34

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 Fochteloo voormalige zuivelfabriek mei 2016 - via Google Street View (GSV)  

 aug. 2007 voormalige zuivelfabriek Fochteloo nu kerk                                                                          foto’s www.zuivelhistorienederland.nl

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Eigen foto’s 2007  / Foto NU 2019 /  lijst-NU en GSV

 Voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriekje Fochteloo                                                                                                    foto’s Hendrik S. De Vries