#Fr.a/2020-10-05

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Elsloo - 1/3

  Zie ook 100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde” - dr. T.H. Oosterwijk 1989

Elsloo (P) Verver 1887 - 1905 / C.Z. De Drie Gemeenten 1898 - 1999

  1962> zie ook bij  pagina’s ZOH.

Gegevens Elsloo  C.Z. De Drie Gemeenten 1898 - 1999

volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres*  /  Foto’s NU 2019*  /  lijst-NU en GSV        * 1e handkracht

Uit bovenstaand gedenkboek:

Blz. [012] “Op 3 febr. 1886 werd de bouw van een stoomzuivelfabriek - in Elsloo - aanbesteed..........”

Voor vervolg verwijs ik - voorlopig - naar bovenstaand gedenkboek!  En Elsloo blz-126 > op Elsloo-03

Bron: Erf en Wereld - 1959

Bron: Erf en Wereld - 1959

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres**  /  Foto’s NU 2019**  /  lijst-NU en GSV   ** 2e grote stoomzuivelfabriek

 Knipsels CZ. Elsloo

   Knipsels Coöp. Zuivelfabriek Elsloo 1908-1999

Dir. K. Jelsma  - Zuivelschool in 1928

1929-1936  Ass. CZ. Scharnegoutum

1936-1946  Dir. CZ. Hollum (Ameland)

1946-1966 (?)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

 FNZ jr.-verslag

± . 1,000

J. H. Baron

O. J. Knol


Coöperatie vanaf 1908

1918

FNZ jr.-verslag

2,3

S. Marks

O. J. Knol1923

FNZ jr.-verslag

2,61

S. Marks

O. J. Knol


 1933-06-08 25 jr. Jubileum fabriek

1945

FNZ jr.-verslag

3,794

M. Bakker

O. J. Knol1950

FNZ jr.-verslag

10,655

E. de Boer

K. Jelsma

b., k. en mp.

 Jelsma zuivelschool 1928 - Garijp
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen1908-1946

Kn 1933-06-08


Frederiksoord

O. J. Knol


Geen ZS. benoeming / vertrek niet gev..

1946-1963

Kn 1946-09-20

Kn 1963-09-26

Hollum Ameland

K. Jelsma

Overleden  58 jr.

RZS. 1928 1962 fusie met Oosterwolde

1967-
Geen naam


 Vanaf  ZJB. ‘67 geen dir. naam meer1998-06-24


Bericht van sluiting zuivelf. Elsloo
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

 1933-05-31 C.Z. ‘De drie gemeenten’ Elsloo 1908-1933 25 jaar