#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Dokkumer-Nieuwezijlen

Dokkumer Nieuwezijlen C.Z. De Nieuwezylen 1891 - 1947

Dokkumer Nieuwezijlen  C.Z. Ca 1912                                                                                                                                                                             Bron: FriesFotoarchief ?

 Gegevens Dokkumer Nieuwezijlen C.Z. De Nieuwezylen 1891 - 1947


  1891 Statuten met namen

Voormalige zuivelfabriek Dokkumer Nieuwe Zijlen aug 2010                                                                                           Bron: Google Steet View

  Gegevens  /  Foto’s NU 2019 / GSV-adres /  Foto’s NU 2019   /    lijst-Nu en GSV

  1947 Dokkumer Nieuwe-Zijlen fuseerd met CZ. Ee

 1941-12-06 50 Jr-Jubileum CZ Nieuwezijlen te Dokkumer-Nieuwezijlen

Ansichtkaart Sluis met onder pijl de zuivelfabriek

Datering ná Frico jubileum oktober 1938,  vóór dec 1940. (naam ‘Frico’ op dak)

 Knipsels Coöp. Zuivelfabriek Dokkumer Nieuwezijlen Voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                        foto’s Hendrik S. De Vries

 Dokkumer Nieuwe Zijlen  voormalige zuivelfabriek aug. 2010 - via Google Street View (GSV)  

  GSV adres    Dokkumer-Nw.Zijlen Sylsterwei 9

Opname ‘oude’ zuivelfabriek ca. 1912 - alleen directeurswoning is nog herkenbaar.....                                                             Foto via GSV aug. 2020

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,166

D. S. Miedema

H. Scheepstra


Onder de naam Nieuwezijlen

1918

FNZ jr.-verslag

4,785

M. Vd. Laan

J. Kiestra


                                ,,

1923

FNZ jr.-verslag

5,746

L. V. Dellen

J. v.d. Velde


                                ,,

1944

FNZ jr.-verslag

3,601

P. P. Douma ?

J. v.d. Velde

b. en k.

                                ,,

1945

FNZ jr.-verslag

3,188

P. P. Douma                                ,,
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1893-18??
P. P. Fopma


Kn 1893-06-13

18??-1894


Kn 1894-05-10


H. Westra

Bolsward

Werd dir. van de 1e ZS.

1894-1903
Onbekend


Uitvoerig gezocht nog niks gevonden

1903-1911

Kn 1903-06-15

Kn 1911-10-13

Twijzel

H. Scheepstra

Engeland ??

 Benoeming aanst. voorg. J. Veldkamp

1912-1921

Kn 1912-01-06

Kn 1921-04-05

Winschoten

J. Kiestra

Akkerwoude

1941-12-06  50 je jubileum

1921-’47

Kn 1921-05-12

Opheffing

Wijnjeterp

J. v.d. Velde

????

Vervolg elders niet gevonden1947 opheffing
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

  Herkomst directeuren niet volledig wel uitvoerig naar gezocht !