#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

In Dokkum waren 2 (?) particuliere zuivelfabriekjes

1) Fabriek van

2) Fabriek van Helder

Dokkum - part.

Dokkum (part) Firma J. Helder 1889 - 1927 / Lijempf  1927 - 1955 / CCF

 Dokkum N.V. Lijempf 1927 - 1955

 November 1955 overname van 9 Lijempf fabrieken door CCF en Domo

  Meer over deze overname op pagina-2 Lijempf

 Dokkum part. zuivelfabriek: Serie LC. TOEN en NU

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

  en in MAP Lijempf

Drie foto’s Lijemp-fabriek Dokkum                                          bron Gedenkboek 25 Jr N.V. Lijempf