#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Bozum

Bozum  CZ. Bozum 1891 - 1897 alleen maar plannen

  1897 Statuten met namen

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Werd al eerder beschreven: 16 november 1896

 Word niet genoemd in Wiersma’s ‘Erf en Wereld’ !

 In 1897 werd besloten om zich aan te sluiten bij de pas opgerichtte zuivelfabriek van Wiewerd-Britswerd

Genoemde jubilerende zuivelfabriek Bozum moet Wieuwerd zijn - zie daar bij 1937

 Meer in 1897 Statuten met namen