#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Uit  Erf en Wereld:  blz. 142 en 289

142) De boeren uit Boyl waren ontevreden met hun levering aan het speculatieve fabriekje van Mr. Verver en Klijzing en stichtten de Coöperatieve Zuivelfabriek (handkracht) “De Hoop” , met de boer-caféhouder Jan Nolles als voorzitter en ‘Meester’ Mulders als boek-houder-administrateur.

289) Alleen melding van sluiting in 1916

Boijl

Boijl (Boyl)  CZ De Hoop 1896 - 1916

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl