#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Erf en Wereld blz. 125

Te Boven-Knijpe verenigden zich de veehouders H. A. Siebenga, H. S. Sie­benga, W. U. de Jong en A. U. de Jong en stichtten in hun woonplaats 'n zuivel­fabriek annex graanmaalderij, op speculatieve grondslag (1893). Later richtten zij te Jubbega een ontromingsstation op.


Knijpe = ‘t MeerKnype en omstreken” / veensluis

Bron: http://www.archieven.nl/.........


De N.V. De Stoomzuivelfabriek te Bovenknijpe


* In 1893 werd door de houthandelaar Hendrik Andries Siebenga met een vijftal landbouwers de Naamloze Vennootschap De Stoomzuivelfabriek te Bovenknijpe, opgericht.1)  Het was een klein fabriekje. Nadat deze fabriek in 1921 met sluiting bedreigd werd is hij door de K.N.M. overgenomen. De overname kan beschouwd worden als een reddingsactie om een particuliere fabriek in het leven houden.


* Doordat er twijfel bestond of er van "Bovenknijpe" weer een rendabel bedrijf kon worden gemaakt, besloot men de fabriek onder eigen naam te blijven exploiteren. Eventuele mislukking zou zo de goede naam van de K.N.M. niet aantasten. In 1935 werd de vennootschap, die waarschijnlijk meer op emotionele dan op rationele gronden gered was, geliquideerd. 2)

 


1) Notarieel archief inv. nr. 57090, akte nr. 208.

2) Inv. nr. 4 en 373.


Bovenknijpe

Bovenknijpe (P) Bovenknijpe 1893 - 1934 / (1921 KNM onder zelfde naam)

  Link naar foto’s zuivelfabriek Bovenknijpe en ‘t-Meer

  1893 1e Statuten NV. met namen

Lezing in Benedenknijpe

 Knipsel zuivelfabriek Bovenknijpe (N.V.)

Bron: http://www.beeldbankdeknipe.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01748&search=zuivelfabriek&veld=all&inword=2&bool=and&display=gallery&istart=91


Zuivelfabriek Boppeknipe.


In 1893 opgericht door initiatieven van enkele Bovenknijpster boeren. Tevens "graanbrekerij" (molen met mechanische aandrijving).

Op 13 maart 1921 overgedaan aan KNM te Sneek. In november 1935 (crisisjaren) werd de fabriek plotseling gesloten. De melk ging toen naar Het Meer/Veensluis, Bontebok en ook een aantal boeren gingen leveren aan de fabriek in Langezwaag.Werd in 1907 C.Z. “Knype en Omstreken” te ‘t  Meer

 Bovenknijpe Gegevens

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

1936-11-24 Bericht van ontbinding Stoomzuivelfabriek “Boven-Knijpe”

1937-01-06 Rekening en vereffening van N.V. Stoomzuivelfabriek Bovenknijpe, in liquidatie, neergelegd bij het KNM. hoofdkantoor te Sneek.*

 

*De KNM zuivelfabrieken maakte deel uit van N.V. Hollandia te Vlaardingen)

In mijn systeem als ‘melkvervoer’ te Bovenknijpe         Bron: