#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

Zie ook blz-2, tekst uit 100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde”  blz. 146 >  zie op pag-2

** Per dec 1949 werd de naam CZ. Boornbergum veranderd in Mei Inoar Ien (Samen een)

Zuivelfabriek Boornbergum ca. 1912                                                                                                                                                              Bron: Frieschfotoarchief nr.......

Zuivelfabriek Boornbergum ca. 193?                                                                                                            Bron: Boek 100 Jaar zuivelindustrie in Oosterwolde 1989 blz. 148

* Er bestond vóór 1903 al een particulier zuivelfabriekje van J.G de Boer die werd overgenomen voor f 7.250 - meer in bovengenoemd boek blz 146 >

#Boornbergum 1/2

Boornbergum * C.Z. Boornbergum / Mei Inoar Ien ** 1903 - 1967

 Gegevens CZ Boornbergum  1903 -1967

Zie ook bij fusienaam ‘mei-inoar-ien’

volgende pagina

 ▼enkele gegevens /  LC Toen en NU 1983  /  GSV adres  /  Foto’s NU 2019 /  lijst-NU en GSV

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.135.720

J. Cnossen

B. K. v.d. Berg *


* 3e directeur 1)

1918

FNZ jr.-verslag

4.205.383

J. Cnossen

J. Visser1923

FNZ jr.-verslag

5.311.376

J.K. Bosma

P. v.d. Zwaag

Boter en kaas


1945

FNZ jr.-verslag

4.990.978

J. J. vd. Werff

C. van Weperen


1944    5635695

1950

FNZ jr.-verslag

10.886.242

F. Posthumus

C. van Weperen

b., k., mp., ca. w

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1903-1906

Kn 1903-08-12

Kn 1906-06-23

Marrum

F. Anema

Betterwird

Geen ZS.

1906-1909

Kn 1906-07-18

Kn 1909-06-12

Roordahuizum

U. Stelwagen

Marrum

Geen ZS.

1909-1914

Kn 1909-07-15

Kn 1914-07-11

Wijnjeterp

B. K. v.d. Berg

Roordahuizum

Geen ZS.

1914-1921

Kn 1938-09-30

Kn 1938-09-30

Holwierde Gr.

J. Visser

Terwispel

RZS . 1912 /  25 jr dir kn 1938-10-05

1921-1929

Kn 1921-08-02

Kn 1929-01-14

De Wiersse Gld.

P. van Zwaag

Olterterp

Geen ZS.

1929-1945

Kn 1929-02-01

Kn 1945-07-03

Oudega-Sm.

H. J. Th. Schultz

Overleden  55 jr

Geen ZS. razia dec ‘44, mrt ‘45  overl

1945-1965

Kn 1945-05-25

Sluiting fabriek

Boornbergum ass.

C. van Weperen

Meienoar Ien

 Hfd. Dir. voorjaar 1965 Meienoar IenBron: http://www.boarnburgum.nl/index.php/geschiedenis/176-fotos-van-toen-en-nu

 Knipsels Boornbergum

 Zuivelfabriek Boornbergum TOEN en NU

     1967 Fusie Boornbergum,  Olterterp,  en Terwispel -  nw. fusienaam ‘mei-inoar-ien’   (Donkerbroek deed niet mee!)

 Na de fusie sluiting van Boornbergum


 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek                                                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

 Boornbergum voormalige zuivelfabriek juni 2009 - via Google Street View (GSV)  

GSV adres: Boornbergum- Galhoeke 10  en  Boornbergum- Galhoeke 8

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina