#Fr.a/2020-10-12

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Birdaard - 1/2

Birdaard C.Z. Concordia 1897 - 1965

 Gegevens BirdaardC.Z. Concordia  1897-1965

  Zuivelfabriek Concordia te Birdaard ca                                                                                                                             Bron:  http://www.burdaard.nl/burdaard/historie-burdaard

Zie ook in  MAP De Veemarkt LC 1950-1985  en    MAP Concentraties Friesland

volgende pagina

 Enkele gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 1927-03-31 Dir M. A. Terpstra 25 jr.-jubileum

 Knipsels CZ. Birdaard 1909-1965


 Benoeming nw. Directeur H. Tiersma - was ass. in de zuivekfabriek Akkrum

 Vertrek directeur H. Tiersma naar Scharnegoutum

 Opvolger werd G. de Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Via:www.burdaard.nl/geschiedenis.php  Nu 404


Coöperatieve zuivelfabriek Concordia

Lange tijd speelde Nederland een grote rol in de zuivelproductie. Maar eind negentiende eeuw nam Denemarken de rol van de grootste zuivelexporteur over. Dit kwam mede omdat door geknoei de kwaliteit van de in Nederland geproduceerde zuivel terugliep. Om zelf de kwaliteit in de gaten te kunnen houden richtten de boeren, in navolging van de particuliere bedrijven, coöperatieve zuivelfabrieken op. Zo ook in Birdaard waar de eerste voorzichtige besprekingen in 1897 begonnen. Enkele jaren eerder had men nog getracht aansluiting te vinden bij de coöperatie in het dichtbijgelegen Bartlehiem maar deze coöperatie wenste geen rekening te houden met de zondagsrust. Het resultaat van de besprekingen was dat tot oprichting van een eigen coöperatie werd besloten op 6 september 1897. Ondanks de risicovolle investeringen waren er 36 boeren die toch de sprong zouden wagen. Op grond van de voormalige Bourboomstate werd een nieuwe fabriek gebouwd die de naam “Concordia” kreeg. De nieuwe fabriek begon op 1 april 1898, voor een liter melk werd aanvankelijk maar drie cent betaald. Maar de zaken zouden spoedig verbeteren. De prijzen gingen omhoog en in het eerste jaar werd al bijna een miljoen kilogram melk aangevoerd.

 
Betere tijden braken aan voor de boeren. In 1965 werd besloten om tot liquidatie van de fabriek over te gaan. Men zocht zijn heil in aansluiting bij omliggende coöperaties: Leeuwarden en Marrum. Eind 1965 sloot de fabriek haar deuren en werd hij publiek verkocht. Een verpakkingsbedrijf voor landbouwgif vond er bedrijfsruimte. Deze zou er tot 1977 produceren. Daarna ging de fabriek over in handen van de heer Stoelwinder die de fabriek gebruikte als berging voor caravans en speedboten. Het fabriekscomplex is in oktober 1993 gesloopt.

 CZ. Concordia op www


   Birdaard 1948 - bij 50 Jr. Bestaan - personeel zuivelfabriek                                                                                                                        Bron: www

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,419

P. J. Meindersma

M. A. Terpstra1918

FNZ jr.-verslag

6,202

J. P. Reitsma

M. A. Terpstra1923

FNZ jr.-verslag

6,558

J. P. Reitsma

M. A. Terpstra


1927 Terpster 25 jr. directeur

1945

FNZ jr.-verslag

4,927

P. de Jong

G. de Vries1950

FNZ jr.-verslag

7,751

R. v.d. Woude

G. de Vries

b,. k. En ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1901

Kn 1897-11-03

Kn 1901-12-04

Oude Bildtzijl

A. vd Meer

Oosthem

Geen ZS. /

1902-1933

Kn 1902-01-08

Kn 1933-08-03

Noordlaren Gr.

M. A. Terpstra

Pensioen 1940 †

Geen ZS. / 25 jr dir. 1927-03-31

1933-1937

Kn 1933-09-25

Kn 1937-01-29

Akkrum

K.W. Tiersma

Scharnegoutum

RZS 1926 / vertrek is benoeming in S.

1937-1965

Kn 1937-06-05

Kn 1965-09-17

Ameland

G. de Vries

Onbekend

RZS. 1929 /  25 jr dir 1962-05-19


1965-09-17  Liquidatie*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst