#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

      11 November 1955 overname 9 Lijempf fabrieken door CCF en Domo       Geplaatst op pag-Lijempf-02  en in MAP Lijempf

   Zie ook bij De Maatschap (Dronrijp)

   1955-11-15 Zuivelfabriek Berlikum onderdeel van Coöp. Condensfabriek Friesland (CCF)

Berlikum - 2/3

Berlikum (P) J.J. Swart 1889 - 1913 / N.V. Lijempf 1913-1955 / CCF.1955-1967

 Vervolg knipsels

voorgaande naar pagina-01 Berlikum volgende pagina

‘Berlikum’ foto condensafdeling en ‘wagenpark’                                                                                                  Bron: gedenkboek 25 jr. NV. Lijempf 1937

  Meer over 25 jr. Jubileum in  MAP Lijempf

 Vervolg knipsels Lijempf zuivelfabriek Berlikum

 1937-12-21 25 Jr. Jubileum N.V. LIJEMPF


Bron: Boek 40 jr. VVZM  - 1949

  Zie voor de periode 1915-1955 ook de  pagina’s Lijempf


In de kranten niets gevonden over de overnamedatum van de fabriek in Berlikum door NV. Lijempf (Lyempf in beginperiode)


In een knipsel van 19 sept. 1940, als er 12 arbeiders hun 25 jarig ambsjubieum vieren, staat als slotopmerking dat  19 sept. Ook de overname datum was!


In de MAP Lijempf  staat dat N.V. Lijemf  in 1915 eigenaar werd van N.V. Swart’s Zuivelfabrieken, dwz. ze werd eigenaar van de zuivelfabriek te Berlikum en te Metslawier  plus de melkinrichting in de Elizabetstraat te Leeuwarden

Jouke Swart overleed 11 december 1933 - 80 jr. Oud


Zijn zoon Johan W. Swarts - 56 jaar - overleed drie jaar later, hij was tot hij overleed nog steeds directeur van de fabriek.

 1915 - 1955  Zuivelfabriek Berlikum (NV.) Lijempf fabriek

  en MAP Lijempf

Berlikum NV. Lijempf  zuivelfabriek                                                                                                    Bron: 40 Zegenrijke melkjaren 1949

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina