#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Bergum - 1/4

Bergum (P) Drachtster M. 1893 - 1902 / C.Z. Bergumerdam*  1902 - 2003

*1963-12-23 fusie met Twijzel  nw naam De Foarútgong  / gaat 1982 op in  Noord-Nederland  / gaat 1990 op in [FFD] / gaat 1997 op in FCDF  / 2003 sluiting

Zie ook  MAP Concentraties Friesland

  1893  1e Statuten   naam Drachtster Mij. van ‘Zuivelfabrieken’

Bron: Erf en Wereld

volgende pagina

  ▼Gegevens /   LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Gegevens CZ. Bergum   Bergumerdam*  1902 - 2003

 Knipsels Bergum

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 1937-09-03 35 Jr. Jubileum Zuivelfabriek Directeur en Botermaker


Bron: 40 jr. FRICO  - 1938


Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

7.274.635

Tj. H. Haisma

A. Hartmans1918

FNZ jr.-verslag

6.019.545

L. P. Lambarts

A. Hartmans1923

FNZ jr.-verslag

8.274.751

L. P. Lambarts

A. Hartmans


1937-09-01 35 Jr. fabriek en Directeur

1945

FNZ jr.-verslag

9.405.900

O. B. vd. Burg

W. Hartmans1950

FNZ jr.-verslag

20.308.738

O. B. vd. Burg

W. Hartmans

b., k., mp., co.

1952-02-22  50 Jr. Jubileum Zuivelf.
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1893-18xx

Kn 1893-03-01

Onbekend

Ozingahuizen b.m.

J. M. Geerligs

Onbekend

1e Dir. eerdere part. ZF. 1893-1902

18xx-1902

Onbekend

Onbekend

Onbekend

A. Hartmans

Bergum (coöp.)

? Dir. Was er al in 1898
1902-1937


Kn 1937-10-23

Bergum (part.)

A. Hartmans

Pensioen

1e  ZS. Bleef dir. Part.>  coöp.

1937-1961

Kn 1937-10-23

Kn 1961-03-14

Wirdum

W. Hartmans

Pensioen

RZS. 1921  Was zoon van..

1961-1977

Kn 1961-03-14

Kn 1977-10-24

Wapserveen

Th. Ozinga

Overleden - 56 jr.

RZS. 1946 / was er ‘49-’51 ass.

1977-1981

Onbekend

Kn 1981-02-20

Twijzel  † 1973

R. Hofman

Pensioen

RZS. 1942  / zjb. ‘75-’77 alleen adres

1981-2003

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Fabriek sluit in 2003*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

*1963-12-23 fusie met Twijzel  nw naam De Foarútgong  / gaat 1982 op in  Noord-Nederland  / gaat 1990 op in [FFD] / gaat 1997 op in FCDF  / 2003 sluiting