#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

Bartlehiem - 2/3

Bartlehiem C.Z. Bartlehiem 1893 - 1957

voorgaande naar pagina-01 Bartlehiem volgende pagina

Uit LC rubriek ‘De Veemarkt’ 1956-12-01

[....]

Door de opheffing van de zuivelfabriek in Bartlehiem is .... bijna zes miljoen kg melk vrij gekomen en deze is tegen de verwachting in niet voor het merendeel naar de fabriek in Birdaard (7,5 miljoen kg) gegaan, maar voor meer dan de helft naar twee grotere fabrieken. 2,4 miljoen kg melk is namelijk gegaan naar Marrum (11 miljoen kg) en 1,5 miljoen kg naar Leeuwarden-Jelsum (15,5 miljoen kg). Birdaard heeft ook een flinke portie gekregen, doch niet een hoeveelheid, die de fabriek op een ander niveau zou hebben gebracht. Stiens en Giekerk kregen elk nog een flard van ongeveer een half miljoen. Twee particuliere fabrieken, Oosterlittens en Veenwouden, hebben bovendien ook nog een graantje meegepikt.

[....]


  Eind 1956 fusie Bartlehiem met Birdaard

 ▲ Lijst     Kort stukje 60 jr.-jubileum

 1956-12-01  Plan voor opheffing - krantenartikel met enkele redenen:  

Zie ook in   MAP De Veemarkt LC 1950-1985

 Zie ook in  MAP Concentraties Friesland

 Vervolg knipsels

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

   Bartlehiem  directeur Krol en familie  jaren 30                                                    Bron via:   http://www.wynzertsjerkje.nl/......