#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Bartlehiem - 1/3

Bartlehiem C.Z. Bartlehiem 1893 - 1957

 Stoomzuivelfabriek ‘Bartlehiem’ te Bartlehiem omstreeks 1912                                                            Bron via: www.friesfotoarchief..nr. 6747  (2009)  

  1893-07-13  Statuten Coöp vereniging “Bartlehiem” te Hallum

volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1982 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,268

J. L. Talsma

A. H. Buiskool1918

FNZ jr.-verslag

5,369

E. P. Rijpma

A. H. Buiskool1923

FNZ jr.-verslag

5,175

K. G. Straatsma

A. H. Buiskool1945

FNZ jr.-verslag

2,729

O. S. Hoeksta

W. Leenstra1950

FNZ jr.-verslag

6,396

D. J. Vd. Meer

S. Lenos

b., k. En cm.

ZJB/Jaar

Aanstelling

Uittreden

Komt uit


zuivelschool

1953-03-10 60 jr jubileum
1893-1898

Kn 1893-09-26


Uit Marrum

A de Boer

geen

Geen ZS

1898-1925

Kn 1898-01-26

Kn 1925-03-31

Meeden Gr.

A H Buiskool

Onbekend

Geen ZS.  Kn 1923-03-25  35 jr. Dir.

1925-1929

Kn 1925-05-28


Tijnje dir.

R. A. Bouma


Geen ZS.

1929-1932

Kn 1929-05-22


Sexbierum dir.

J. Dijkstra


RZS 1921 / ‘35> was veehouder

1932-1942

Kn 1932-10-27

Kn 1942-06-08

Birdaard

J. Krol

Overleden - 52 jr

RZS 1925

1942-1948


Kn 1948-03-22

Dronrijp ass.

W. Leenstra

Grouw

RZS 1938

1948-1957

Kn 1948-04-23

Sluiting 1957

Ruinerwold Dr.

S. Lenos

Onbekend

RZS 1940  Dir. FBTO
1956-12-01


Reden van beeindiging - nov. dec 1956

 Knipsels CZ. Bartlehiem

 Elfstedentocht 1940

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 CZ. Bartlehiem gegevens 1893 - 1957

 Luchtfoto  stoomzuivelfabriek ‘Bartlehiem’ te Bartlehiem  jaren 50 / 60                    Bron via:   http://www.wynzertsjerkje.nl/B35.html  

  op deze link meer informatie b.v. / foto’s.......http://www.wynzertsjerkje.nl/afbeeldingen/Bartlehiem%2035/album/index.html

*  Knipsels directeuren geplaatst