#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Balk - 1/3

   Zie ook de site van J. Groenewoud www.langsdeluts.nl……pagina over zuivelfabriek Harich

   Foto’s fabriek /  2e directeur N. M. Kuperus

  17-mei 1964 Laatste melkrit met paard en wagen  van Albert Koopmans

Balk C.Z. Harich 1897 - 1999   (1969 fusie DGV / 1994 DTP / 1997 FCDF)

   Zie ook De Goede Verwachting

   Zie ook De Twee Provincien

   Zie ook FCDF

volgende pagina

  Zuivelfabriek Balk ca. 1912                                                                                               bron: www.friesfotoarchief.....nr 6751  (2009)

 Knipsels CZ. Balk

 Gegevens CZ. Balk De Goede Verwacting enz.1897-1999

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 1947 Balk CZ. Harich 50 Jr-Jubileum

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina


  Luchtfoto zuivelfabriek Balk begin jr. 50                                                                                                                 bron: via www ?

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

?

1918

FNZ jr.-verslag

6.217.560

B. M. v.d. Goot

N. R. Kuperus1923

FNZ jr.-verslag

7.497.827

B. M. v.d. Goot

A. Dijkstra1945

FNZ jr.-verslag

5.816.593

J. W. de Jong

A. Dijkstra


 ▼1946 ‘Directeur ‘pro Duits’’

1950

FNZ jr.-verslag

12.502.587

J. W. de Jong

A. Dijkstra

b,. k., mp. en w.

 1947-05-17    50 jr jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen1897-1919

Kn 1897-06-02

Kn 1947-05-17

Wommels

N. R. Kuperus

Vroeg ontslag ?

Geen ZS. Deed veel voor de fr. coöp.

1920-1951

Kn 1920-04-29

Kn 1951-11-14

Opmeer

A. Dijkstra

Hilversum ??

RZS. 1910  Kn 1939-01-27 25 jr dir.

1952-1973

Kn 1952-10-16

Kn 1973-02-17

Koudum

G. Tiersma

Pensioen

RZS. 1937

1975-19xx

ZJB ‘75

niets

Koudum (DGV.)

J. H. Altena

Onbekend

RZS. 1948     ?????

19xx-1999

niets

niets

Leeuwarden (CAF)

Jan de Vries

1999 afscheid

Geen ZS.  1994 alg dir DGV Workum

1999 sluit.


*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

   Zie ook 1969  De Goede Verwachting  (Workum)

   Zie ook 1994  De Twee Provincien

   Zie ook 1997 FCDF

 1939-03-08 25 jarig jubileum dir. A Dijkstra

 1946-mrt / april korte berichgeving over - pro-Duits - gedrag van directeur A Dijkstra