#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Augustinusga

Boven knipsel” Deel uit rechtbankverslag, over diefstal geld, door een persoon ‘werkzaam bij de bouw van de boterfabriek’.

Verder niets over gevonden!


Het rechter knipsel is een kort verslag van een vergadering van de FMvL. Verbazendwekkend hoeveel ‘moderne’ onderwerpe aan bod komen, echter...........niets over een boter- of zuivelfabriek!

Uit Erf en Wereld blz. 160

....In het nabijgelegen Augustinusga richtten de veehouders van dit dorp en van Drogeham in het jaar 1899 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De goede verwachting” op. Had men aanvankelijk de bouw van een handkrachtzuivelfabriek op het oog, nog tijdens de voorbereidselen werden de oprichters gewonnen voor het denkbeeld om direct een stoomzuivelfabriek te stichten. Deze coöperatie zou echter geen lang leven zijn beschoren.*


* De coöperatie te Augustinusga deed in 1907 haar stoomzuivelfabriek over aan haar directeur C. Bijsterveld,  die de fabriek sindsdien als speculatie dreef. In 1912 werd zij eigendom van het concern van J. E. Scholten te Groningen - zie ook bij Lijempf

Augustinusga (P) 1899-1812 /  N.V. Lijempf 1912 - 1969

Augustinusga Lijempf zuivelfabriek omstreeks 1940                                                                                                                                                                   Bron: 40 jr VVZM 1948

Augustinusga zuivelfabriek ca. 1955


Bron: Frieschfotoarchief  nr.22162

  1e periode 1899 - 1907 De bouw en korte exploitatie  van een coöperatieve stoomzuivelfabriek

  of  MAP NV Lijempf  

  Volledige tekst van dit en andere knipsels over deze overname op

  pagina Lijempf en MAP Lijempf

Een viertal knipsels over ‘gedoe’ met directeur Bijsterveld

‘Augustinusga’ - inmiddels alleen nog melkontvangst - behoorde niet bij de zes door CCF overgenomen zuivelfabrieken........

Deel van artikel, volledige tekst in MAP Lijempf

Het centrifugelokaal van de Lijempf te Augustinusga. Foto afkomstig uit het Lijempf archief (Toegnr: 111). Het origineel berust in Kampen. Deze foto hoort bij invnr. 2235. De afbeelding is een reproduktie uit het boek: "N.V. LIJEMPF Leeuwarden...           

Bron: foto’s en tekst Frieschfotoarchief

Bron: http://collections.tresoar.nl/cdm/ref/collection/TRLffa/id/59522

 2e Periode 1907-1912, Wanneer directeur C. Bijsterveld eigenaar is

 3e Periode 1912-1969 Éen van de zuivelfabrieken van NV. Lijempf

    Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl


 Knipsel Augustinusga TOEN en NU

     Zie ook MAP Friesland-particulier

   Zie ook pagina LIJEMPF

  en  MAP Lijempf

  Zie ook “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959

   Zie ook pagina LIJEMPF


 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek                                                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

 Augustinusga voormalige zuivelfabriek sept. 2015 - via Google Street View (GSV)  

GSV adres:   Augustinusga- It West 19

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV