#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Appelscha

Appelscha c.z De Landman handkracht 1894 -1908

Boek Erf en Wereld

Blz 124 over de oprichting in 1892 (1894; zie knipsels)  van het coöp. handkrachtzuivelfabriek

Niets over de verkoop en herstart in 1899 - bij de Wit is einde in 1907


Boek 100 jr. ZOH.Oosterwolde

In Fochteloo verdween de fabriek ook in 1907 en de boeren gingen over naar Oosterwolde. Dat ging geruisloos. Het enige, wat we er van gewaar worden is, dat in de bestuursvergadering van 17 april werd gemeld: „Er hebben zich 27 nieuwe leden met 110 koeien uit Fochteloo aangemeld”. Van onderhandelingen was geen sprake. Evenmin is bekend of er uittreegeld was betaald. De achtergrond van deze geruisloze overgang zal vermoedelijk wel zijn geweest, dat er al melk uit Fochteloo werd geleverd, terwijl het aantal koeien niet zo geweldig groot was.


Op 15 april 1908 meldden de notulen, dat er 29 nieuwe leden uit Appelscha waren aangenomen. De fabriek werd daar toen gesloten. Ook hier geldt hetgeen bij Fochteloo is vermeld.


Woning in Appelscha, voormalig handkrachtfabriekje in latere jaren                                                                                     Bron: boek Erf en Wereld - 1959

 knipsels Zuivelfabriek Anjum

Oprichtingsplannen voor een boterfabriek Limburgsch systeem voor boeren Appelscha en Fochtelo

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

  1894--7-03 1e Statuten CZ. De Landman Appelscha

 1894-10-02: Wijzigingen statuten

   Wijzigingen statuten Mei 2019 - voormalige zuivelfabriek De Landman Appelscha                                                                                        foto’s Hendrik S. De Vries

 Appelscha voormalige zuivelfabriek mrt. 2019 - via Google Street View (GSV)  

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

   Adres: Vaart Noordzijde 23 8426 AP Appelscha