#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

‘t Meer  C.Z. Knype en omstreken  1907 - 1941 / C.Z. ‘t-Meer 1941-1961

 Voormalige zuivelfabriek ‘t-Meer in 1984. In gebruik bij Tank- en RMO-bouwer Jan Bij de Leij (ging in 2003 failliet) pand gesloopt in 2006, nu woningen

Na de sluiting van Zuivelfabriek ‘t-Meer te Heerenveen

 1984 Leeuwarder Courant serie over voormalige Friese zuivelfabrieken  - 18 februarie over CZ. ‘t-Meer

 2006 Sloop voormalige zuivelfabriek voor woningbouw

voorgaande pagina naar pagina-01 't Meer

Twee maal Kadasterkaart ‘t Meer (Veensluis)  - (topotijdreis.nl)


Linker kaartdeel

ZW foto rechts -  jr 30 - blik op brug en fabriek - kijkrichting rode pijl

Luchtfoto er onder, ca. 1950, ongeveer zelfde kijkrichting.

Op deze luchtfoto is, rechts onder, Café Bosscher te zien, welk gebouw op de grote GSV foto ook nog is te zien.


Kijkrichting van deze GSV foto is ongeveer zoals aangegeven op de rechter kadaster-kaartdeel

Via http://www.beeldbankdeknipe.nl------

Het huis achter café Bosscher lag aan het Kattepaedsje en werd bewoond door de familie Woudstra en Oebele en Margje Walstra met zoon Jouke. Oebele en Jouke hebben als melkboer jarenlang met een bakfiets de klanten voorzien van melkprodukten. Achter de woning is nog vaag de helling van Anne Brouwer te zien; vandaar ook de grote en kleine pramen naast de woning van Woudstra. Links tegen de Compagnonsvaart is de fietsenstalling voor het personeel van de zuivelfabriek. De tuin rechts boven behoorde bij de boerderij van Sies en Janny Koopmans. (gegevens van Tjitte de Jong).

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

‘t Meer - 3/3

 Google Street View voormalige zuivelfabriek ‘t-Meer       

 GSV adres:  Zestienroede 3 Heerenveen


 ‘t Meer voorjaar 2019 voormalige locatie zuivelfabriek en directeurswoning                                                                             foto’s Hendrik S de Vries