#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

‘t Meer  C.Z. Knype en omstreken  1907 - 1941 / C.Z. ‘t-Meer 1941-1961

 1960 Berichten over consentratieplannen rond Heerenveen

 1961-01-18 Zuivelfabriek ‘t-Meer wordt opgeheven........

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 't Meer

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

‘t Meer - 2/3