#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

 Zie voor eerste periode N.V. zuivelfabriek Veensluis 1889 - 1907

‘t Meer  C.Z. Knype en omstreken  1907 - 1916 / C.Z. ‘t-Meer 1916-1961

  Afbeelding van  zuivelfabriek te Veensluis uit beginperiode1991

  Link naar foto’s zuivelfabriek Bovenknijpe en ‘t-Meer

  1890 (echte) NV. Statuten met namen - (zes aandelen van 6000 gld.)

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens ‘t-Meer C.Z. Knype en omstreken  1907 - 1916 / C.Z. ‘t-Meer 1916-1961

‘t Meer - 1/3

 1957 50 jr.- Jubileum

 Foto’s ontvangen via mail

  Hier al gebruik naam ‘Het Meer’ in plaats van ‘Knijpe en Omstreken’

Vervolg knipsel

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Zie over voorgaande periode (1889 - 1907) bij N.V. zuivelfabriek Veensluis

  naar vervolg knipsels

 Knipsels C.Z. Knype en omstreken  1907 - 1941 / C.Z. ‘t-Meer 1941-1961

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4,546

Joh. Gerritsma

H. Hartmans


Adres Veensluis 24

1918

FNZ jr.-verslag

5,321

Joh. Gerritsma

H. Hartmans


CZ. Knijpe en Omstr.

1923

FNZ jr.-verslag

5,993

Joh. Gerritsma

H. Hartmans


CZ. ‘t-Meer   ca. 1930

1945

FNZ jr.-verslag

2,694

Tr. Biliam

B. vd. Ploeg1950

FNZ jr.-verslag

6,202

S. A. Huisman

B. vd. Ploeg

b., k., mp. en w

 '53 ook cas.  ZJB. ‘53 > Heerenveen
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1889-1907

Knipsels

Kn 1957-08-02


B. Woltman

kn 1936-02-22

Part., werd in 1907 coöperatie
1907-1931

Kn 1907-07-02

Kn 1931-04-31

Jelsum

H. Hartmans

Onbekend

Geen ZS. / Vertrek is kn. opvolger

1931-1953

Kn 1931-04-31

Kn 1953-03-02

De Wilp Gr.

B. vd. Ploeg

overl - 56 jr.

RZS. 1920 /  

1953-1961

Kn 1953-05-29

Sluiting in 1961

Heerenveen ?

F. J. Esser

Onbekend

RZS. 1937 /  ZJB. ‘63 geen melding1957-08-02  50 jr. bestaan1960 Melding fusiebesprekingen1961-01-18 Beslissing tot sluiting
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst