voorgaande

#St/2021-02-02

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Plaatsnaamlijst zuivelfabrieken en melkinrichtingen provincie Friesland behorende bij www.zuivelhistorienederland.nl

zjb. jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007

2016

aantal

123

125

123

118

115

?

110

107

104

104

101

103

96

96

95

93

79

68

?

44

40

38

24

15

8

?

Plaats

Naam vereniging / eigenaar - 1e naam dir. Uit ZJB. ‘28 getest

c/p

Zjb. 21)

Prod. ‘26

B. De Wit / +

A  


Aalsum- (O.dongeradeel)

Stoomzuivelfabriek - niet meer in ‘28

p

‘26

b. k.


Achlum- Monnikenweg 20

C.Z. “Achlum” - ‘26 -’35 H. F. Bakker  / ‘41 C. vd Ploeg /‘47-‘57 H. J. vd Hoek / ‘59-’67 J. Bonnema

c

‘26-’67

b. k.

1888-1971

Akkerwoude- Achterweg 52

CZ. “Dokkumer Walden en omstreken” / ‘26-’35 J. Kiestra / ‘41 -‘67  H. de Jong

c

‘26-’67

b. k.

1899-1969

Akkrum- Boarnsterdyk 2

CZ. “Utingeradeel” - ‘26-’35  K. J. Terpstra / ‘41- ‘67 Sj. Rienstra

c

‘26-’67

b. k.

1897-1972

Akmarijp-  Fjeldwei 39

CZ. “De lege Walden” - ‘26 A. Schiere / ‘32-‘61 J. T. de Boer / ‘63-‘65 A. Wilbrink / ‘67 C. vd Ploeg

c

‘26-’67

b. k.

1896-1968

Ameland-   

Nes (Fa. de Jong)

p1896-1934

Ameland-

Zie Buren, Hollum en Nes

Ameland-   

Verzend- en ontvangststation De Takomst

c1978-1994

Anjum-  Klooster Anjum

Fabr. van Jouke Swart / nw fabr. naar Berlikum

c1886-1889

Anjum

CZ                                  / na 1899 verder als ??  

c/p1891-1911

Anjum                                   8)  9)

Naar N.V. Lijempf                                            

p1911-1925

Appelscha- Vaart N.Z. 23

“De Landman”

c1892-1907

Augustinusga- It West 19     9)

“De goede Verwachting” / 1912  Lijempf  - ‘26 R. K. v. Ommen / ‘51-‘60 Th. de Boer / ‘61-‘65 L. Verbeek

p

‘26-’67

b. k.

1899-1969

B


Balk-  Gaaikemastraat 46

CZ. “Harich” - ‘26 -’51 A. Dijkstra / ’53-’73 G. Tiersma / ‘75-‘77 J. H. Alkema

c

‘26-’77

b. k.

1897-1999 *

Ballum-  (Ameland)

CZ. “De Goede Verwachting” ‘26 nog handkr. - niet meer in ‘28

c

‘26

b.

1904-1924

Bartlehiem- Bartlehiem 35

C.Z. “Bartlehiem” - ‘26-’30 R. A. Bouma /’32 J. Dijkstra / ‘35-‘41 J. Krol / ‘47 W. Leenstra / ‘49-’55 S. Lenos

c

‘26-’55

b. k.

1893-1957

Bergum- Burgumerdaam 32

CZ. “Bergumerdam” - ‘26-’32 A. Hartman / ‘35-‘60 W. Hartmans / ‘61 -‘77 Th. Osinga

c

‘26-’77

b. k.

1902-2003  *

Berlikum-   St. Anna Parochie

SZ. “De Volharding” / ‘32-‘35 J. Swart /  >                                        8)

p

‘26-‘28


1886-1889

Berlikum- Bitgumerdyk 28  13)

< / Jouke en Haring Swart / 1916 N.V. Lijempf  / CCF / ‘41-‘65  A. Werumeus Buning

p

‘30-’67

b. k. gm.

1889-1967

Betterwird-  9 (Dokkum)

“CZ Betterwird” /‘53 Dokkum en Omstreken /‘08 Zondervan /’36 Houtsma / ‘49 Akkerman /’75-77>? Posthuma

c

‘26-’77

b. k.

1898-1991

Birdaard- Bourboomweg 6  

CZ. “Concordia” - ‘26 -‘32 M. A. Terpstra / ‘35 K. W. Tiersma / ‘41-‘65 G. de Vries

c

‘26-’65

b. k.

1897-1965

Bolsward-h  Harlingerstraat

“Hollandia” - ‘26-’32  S. J. de Boer /’35-’51 N. J. Popma

p

‘26-’53

b. k. mp.


Bolsward- Harlingerw. 65

‘55 Nestlé / 2005  Hochwald (D.) / ‘53-‘60 N. J. Popma / ‘62 - ‘77>?  J. Swierstra

p

‘55-’77


1894-heden

Bolsward-k Snekerstraat 14    16)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. /‘28-’30 G. Jouwstra  /’32-‘41 K. Nauta /‘47-‘61 P. Elzinga

p

‘26-’61

b. k.

1883-1961

Bolsward- Stadsstreng 1

N.V. Hol. Melksuikerfabriek HMS (Hoofdbedrijf Uitgeest) ‘77 S. Kramer


‘67-’77


1900-1980

Bontebok- Hogeveensweg 5

CZ. “De Gemeenschap” /‘51 Nijehorne /‘28-’35 W. Hartman /‘41-‘49 B. D. Schat /‘51-‘67 S. v. Kammen

c

‘26-’67

b. k. mp.

1898-1968

Boornbergum- Galhoeke 10  

C.Z. “Boornbergum” - ‘26-’28 P. vd. Zwaag / ‘30-‘41 H. J. Tj. Schutz / ‘47-‘65 C. v. Weperen

c

‘26-’65

b. k.

1903-1967

Boornzwaag-   

Boarnsweachsterdyk 16 / CZ. Boornzwaag

c1887-1891

Boven-Haulerwijk-

“De Eendracht”

c1898-1907

Bovenknype-

NV. SZF. “Bovenknype” ?

p

‘26-’32

b. k.

1893-1934

Boijl- Boijlerweg 59 ?

CZ. “De Hoop”        opmerking: of 1916?

c1896-1934 ?

Buitenpost- Kuipersweg 76

CZ. “Lutjepost” - ‘26-’28 F. G. Klijnstra / ‘30 A.  Maat

c

‘26-’30

b. k.

1891-1930

Buren-Ameland-

CZ. “Buren” - begon als handkr. / 1929 Stoomz ‘/ ‘26-’32 ? /‘35-41 T. Boelens

c

‘26-’41

b.

1911-1946

D


Deinum- St. Janswei 5

“C. Stoom-Zuivelfabriek Deinum”- ‘26-‘51  F. J. de Jong

c

‘26-’51

b. k.

1892-1951

Delfstrahuizen- Marwei 14

CZ. “De Eendracht” - ‘26-’32 J. Nieuwenhout / ‘35-‘65 H. W. Bosman

c

‘26-’65

b. k.

1899-1965

Dokkum- Hantumerweg (Jumbo)

Zuivelf. Fa. Helder - niet meer in ‘28

p

‘26

b. k.

1889-1927

Dokkum-                    8)  13)

Zuivelf. N.V. “Lijempf “ / ‘28-’32  J. de Boer / ‘35-‘47 T. de Boer / ‘49-’55 R. J. Schat

p

‘30-’55

b. k.

1927-1955

Dokkumer-Nw.Zijlen Sylsterwei 9

CZ. “De Nieuwezylen” - / ‘26-‘47 J. vd. Velde

c

‘26-’47

b. k.

1891-1947

Dongjum

?

c1888-1901

Donkerbroek- Schapendrift 12

CZ. “Het Klaverblad” / ‘28-’35 K. Dantuma  / ‘41-‘63 P. K. Meinesz / ‘65 - ‘77>? G. Oosterhof

c

‘26-’77

b. k.

1902-1990

Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. Scheper en v.d. Vlucht

p


b.

1900-1902

Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. v.d. Sluis en v.d. Vlucht / 1903-09’?

p


b.

1902-1903

Drachtster  Comp.- Fallaetswei

17/22  CZ. en Graanm. “Drachtster Compagnie” / ‘26-’32 Tj. Riedstra

c

‘26-’32

b. k.

1909-1933

Drachten- Moleneind ZZ35  9)

N.V. Lijempf - 1970 CCF /‘26-’35  IJ. van Asperen /‘41-‘61 O. Kuipers /‘63 A. De Vries /‘65>? R. T. de Jong

p

‘26-’67

b. k. mp..

1889-1970

Drachten- Amperelaan 4

Ecologische zuivelfabriek / 2000 FF                   7)

p/c


biol.

1998-heden

Dronrijp-  It Heech 4

CZ. “De Volharding” /‘26-’35 A. K. Rienks / ‘41- ‘61  J. Jansma / ‘63-’73 H. De Boer / ‘77 A. Slotboom

c

‘26-’77

b. k.

1891-2010

E


Echten-

“De Eenvoud”

p
Ee-

“Het Steenvak “

c


b. k.

1888-1912

Ee- Stienfeksterwei

CZ. “Ee en Omstreken” - ‘26-’32  A. Werkman / ‘35-‘65 J. Bakker

c

‘26-’73


1912-1977

Elsloo- Verwersweg 2        20)

CZ. “De Drie Gemeenten” - ‘26-‘41 O. J. Knol  / ZOH  / ‘47-‘63 K. Jelsma / ‘65-’73 ? / ‘77 J. Terpstra   

c

‘26-’77

b. k.

1898-1999

F


Fochteloo- Zuideinde 34

“De Nijverheid”

c1895-1907

Formérum-

“De Toekomst”

c1896-1916

Formérum-

Zie Terschelling

c1918-1974

Friesche Palen- ???

N.V.  “Friesche Palen” - ‘30 Ver. Zuivelf. / ‘26-‘41 A. Slier  

c

‘26-’41

b. k.

1893-1908  ?

G


Garijp- Eendrachtsweg 7

CZ. “De Eendracht” - / ‘26-‘41 H. Jellema / ‘47 ? / ‘49-‘65 R. K. Hofman

c

‘26-’65

b. k.

1893-1965

Gerkesklooster Verlaatsterweg 24

CZ. “Welgelegen” - ‘26-‘41 H. Westra  / ‘47-‘77 S. Kramer

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden

Giekerk- Rinia van Nautaweg 3

CZ. “Trynwalden en omstreken” (53 “min omst.)  /‘26-‘55 W. J. Schenk / ‘57-‘75 R. Comello

c

‘26-’75

b. k.

1896-1976

Grote Wiske de  ???

(Hindelopen) - zie boekje 75 jr. DGV Workum blz. 19

c1888-1894

Grouw- It Buterfabryk

C.Z. “Grouw “ - ‘26-‘47 K. J. Terpstra / ‘49-‘63 Leenstra / ‘65-’67  F. vd Meer

c

‘26-’67

b. k.

1896-1966

H   


Harlingen- Trekweg ?

“De Eersteling” - P. Braunius - ‘41 Coöp. MI. De Centrale samen met Sexbierum B. De vries

p

'28-’41


?-1920 ?

Haskerdijken- Rijksstraatweg 38 ?


c1888-1898

Haskerhorne- Jouwsterweg 9

C.Z. “Haskerhorne” - ‘26-’30 D. Overdijk / ‘32 F. V. Dam / ‘35-‘62 J. K. Konsman / ‘63-‘73 J. Eleveld

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974

Haulerwijk- Leeksterweg 2 e 4

(Ook als Waskemeer)  CZ. “Hoop op Zegen” / ‘26 -’35 M. Houtstra / ‘41,-‘67 J. Damsma

c

‘26-’67

b. k.

1902-1969

Heeg- It Fabriek

CZ. “Hoop op Zegen” /‘26 F. van Dam /‘32 G. Muurling /‘60 D. Hoitinge /’61-63 B. Bos /’67-‘77 G. de Jonge

c

‘26-’77

b. k.

1900-1995

Heeg-   zie  Osingahuizen

Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomb.f.   >>   / ‘35-‘47 A. Lankhorst

p

‘35-‘47

b. k. wp.


Heeg-          6)

>>( Lankhorst)  / ‘51-‘59 A. Lankhorst /‘60-‘67 J. Nauta  /‘73 (Nestlé) B.C. Nieuwendijk  /‘75-’77 A. Veenstra      

p

'51-’77


1889-1986

Heerenveen-  Veensluis 26

(Ook bij ‘t Meer) CZ. ‘t Meer” / ‘26-’30 H. Hartmans / ‘32-‘53 B. vd Ploeg / ‘55-‘62 F. J. Esser

c

‘53-’59

b. k. cm.


Heerenveen- Venus

“Hooidammer”

p


k.

????-heden

Heerenveen- Saturnus 21

“A-Ware” Cheese Prodution B.V.  (Hoofdk. Almere)k.

2010-heden

Heerenveen- Saturnus 23

“Fonterra” - weiverwerkende fabriekweiprod.

2010-heden

Hemelum- Buorren 31

C.Z. “Hemelum” /  ‘26-’35 S. Boelings / ‘41-‘67 G. Bremer

c

‘26-’67

b. k.

1896-1970

Hemrik- Compagnonsvaart 38

CZ. “De Nijverheid” /  ‘26-’32 C. vd. Hoef

c

‘26-’32

b. k

1902-1930

Hoeve

(Vinkega)

c1892-1907

Hollum>>  Ameland

C.Z. “Ameland” /‘28 P.T. Reitsma /‘32  J. Bakker /‘35 G. DeVries /‘41 K. Jelsma /‘47-‘67 H.M. Nijenhuis

c

‘26-’77

b.

1904-1976

Hoorn-Terschelling

?

c1894-1916

Hoornsterzwaag-

Inrichting tot ontroming van melk vd. SZF. “Ons Belang” (Jubbega-Schurega 1)

c

‘26-’32

k.

?-1912

Hijlaard- Hoptille 6

CZ. “Hoptille” ‘ ‘26-’35 H. vd. Molen

c

‘26-’35

b. k

1899-1935

I


Irnsum-  Rijksweg 90

“Coöperatieve Zuivelfabriek “ /  ‘26 -‘35 E. Banning

c

‘26-’35

b. k.

1888-1938

J


Jelsum- Skierhusterwei 8

C.Z. “Jelsum” - ‘26-’35 D. Twijnstra / ‘41 R. Bakker / ‘47  S. R. vd Meer / ‘49? / ‘51-’57 H. Nijboer

c

‘26-’57

b. k.

1891-1956

Joure- Slachtedyk 9

Fa. de Boer (Snikzwaag)

p1884-1912

Joure-  

Gjalt Brouwer

p1899-1912

Joure-  Slachtedijk 9 (?)

De Vlecke / niet in ZJB. ‘26-’30

p1899-1932 ?

Joure-  Torenstraat

Neerlandia (fa. Romkema)

p1888-1902

Jubbega-  Gorredijksterweg 54

CZ. “Ons Belang”  - ‘26-’32 M. Mulder / ‘35-‘41 B. Kroon / ‘47-‘62 S. Wiersma / ‘65 O. Zwart

c

‘26-’67

b. k.

1903-1968

K


Kimswerd- Grote Reed 10

Boekje 75 jr “De goede verwachting” staat 1920

c


b.

1888-1920 *

Kootstertille- Markowei 4

De Hoop ?  / 1907 Cond.MC  / 1918 Lijempf  

p1891-1920 *

Koudum-  De Tille 2

CZ. “Concordia” - ‘26-‘41 P. J. de Jonge / ‘47-‘51 G. Tiersma / ‘53-’67 J. H. Altena

c

‘26-’67

b. k.

1898-1969 *

L


Langezwaag-.

de Haan

c1890-1902

Langezwaag- Hegedyk 18

C.Z. “Langezwaag” - ‘26-’32 J. Meijer / ‘35-’60  J. H. A. Bekkenkamp / ‘61-’63 A. Joosten

c

‘26-’63

b. k.

1908-1964

Langweer-  Stevenshoek 21  $)

C.Z. “Langweer” - ‘26-’30 L. K. vd. Sluis /‘32 J.H. Konsman /‘35 -‘53 C. vd. Hoof  /‘55 H. Y. Wiarda

c

‘26-’55

b. k.

1908-1956

Leeuwarden- Emmakade 180 19)

CZ. “Leeuwarden” -LMI -1956 fusie Jelsum / ‘26-‘57 H. Schaap /  >>

c

‘26-’57

b. k. cm.

1896-1975

Leeuwarden-W.Lodew.str

<<“Fresia” L. C. Melkinrichting / ‘59-‘73 H. Nijboer (‘73 De Takomst) / ‘75 >?


‘59-‘73

b. cm.


Leeuwarden- Potmarne 3-5

Hoofdk. N.V. “Lijempf “ Hoofdkant.- J. F. Huttinga  ‘51 M. Rutgers / ‘73 >? Wessanen

p

‘26-’77

b. k. mp..

1912-1986

Leeuwarden- Potmarne 3

Hoofdk. N.V. “v. Heel” - zat al in Kampen ‘51  E. De Vries

p

‘51-’77

sp..

19??-1986

Leeuwarden- Elizabethstr

Melkinr.  N.V. Lijempf - R. Wijbenga

p

‘30-’35

cm.


Leeuwarden- Kanaalw. ZZ

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F - S. Hepkema

c

‘26-’35Leeuwarden- Tijnjestr. 1

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

c

‘41-‘47

gm.


Leeuwarden- Mérodesstr. 5

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F ‘51- ‘67 J. B. Ritzema v. Ikema

c

‘51-’67

gm.


Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1

Coöp. Company Friesland - (1985) cc.F. >

c

‘73-’77

g.m. sp.

1913- 1990

Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1

FrieslandFrico-Domo (FFD) (1990)  > FFD >

c


g.m. sp.


Leeuwarde - Willemsk. 45-47

CZEV 1898 Kantoor 1905/1912 en pakhuis 1909

c


pakh.


Leeuwarden- Snekertr.w. 5

CZEV >1930  “Frico” 1938 ook  MI-Warga      3)

c

‘35-’77

pakh.


Leeuwarden- “Hemrik”

Frico / 1982 Nrd.-Ned. > 1990 FFD                   19)

c


pakh.

1898-1982

Leeuwarden- Fontijnstr. 81

V .Z. (N.V de Ver. Zuivelf) - H. Boterkooper / ‘65 H. Booterkooper

p

‘41-‘65

kantoor

?-1963 ?

Leeuwarden- Zuidergrachtwal 1

N.V. “Freia” Hoofdkantoor. / Kaashandel de jong - nu politiebureau

p

‘41-‘61

kantoor


Leeuwarden-  

Plantinga

p?-?

Leeuwarden-  

Smids Cie (Leeuwarder M.I. a/d Schrans)

p1882-1894

Lemmer-  Nieuwburen 15

Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst / ‘35 C. Wijbenga   / ‘47 zie Heeg        6)

p

‘26-’35

b. k.

1900-?

Lollum- v. Abbemastrjitte 2

CZ. “Ruigelollum-Waacsens en omstreken”  - C. H. F. Botke / niet meer in ‘28

c

‘26

b. k.

1897-1926

Luinjeberd- Aengwirderweg 167

CZ. “Aengwirden” ‘26-’35  K. J. Visser / ‘41-‘53 D. Knip / ‘55-‘63 R. Dijkstra / Sluiting dec. 1963

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963

Lutjewoude-

L.S. Bakker  

c?-?

M


Makkinga- Wemeweg 17    20)

CZ.“De Eendracht” /‘26-‘49 R.J. Dijkstra /‘53-’55 R. Comillo /’57-’62 G. Oosterhof /‘65 J. Bles /‘67-‘77 B. de Boer

c

‘26-’77

b. k.

1894-1984

Makkum- Kerkstraat 26

?? Eig. L. Kleiterp (?)

p1913-1924

Makkum- Ds. L. Touwenlaan 17

Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” - ‘26 J. Quarré /’28-’30 de Vries          1924-1930

nv

‘26-’30

b. k. cm.

1913-1944

Marrum- Lage Herenweg 2

C.Z. “Marrum” - ‘26 -’32 U. H. Stelwagen / ‘35-‘51 S. Fopma / ‘53-‘77 D. Wiersma

c

‘26-’77

b. k.

1891-1980

Marssum- Rypsterdyk (?)

CZ. “De Eendracht” - ‘26-’28 R. M. Veeman / ‘30-‘62 D. de Boer / ‘63-‘65 J. J. Waijboer

c

‘26-’65

b. k.

1897-1966

‘t  Meer (‘53> Heerenveen)

CZ. “Knype en omstreken” - ‘26-’30 H. Hartmans / ‘32-‘53 B. vd Ploeg / ‘55-‘62 F. J. Esser

c

‘26-’65

b. k.

1907-1961

Metslawier-  Reidtswal 4

“De Onderneming”- T. de Boer / ? J.J. Swart  /1915  Lijempf  8)

c/p

‘26-’30

b. k.

1888-1931

Mildam-

J.R. Heida

p1898-1899

Morra-Lioessens- Moarsterwei 12

CZ. “De Dongeradelen” - ‘26-‘53 K. de Boer / ‘55-‘61 W. A. Klazes / ‘63-‘65 R. Posthuma

c

‘26-’65

b. k.

1914-1973

Munnikeburen-Langelilleweg 30

CZ. “De Volharding” /‘26 A. S. IJska /’49 S.R. vd Meer /’57 t/m 61 zie site /’63-67 Th.Zwart  - 22)

c

‘26-’67

b. k.

1896-1970

N


Nes- (Ameland)

Zuivelfabr. ‘26 Handkr. - ‘26-’35 F. de Jong             5) 10)

p

‘26-’35

b.

1896-1935

Noordwolde-  

S.Z.F. “De Nijverheid” ??

c1896-1907

Noordwolde- Hoofdstr.-West 64

S.Z.F. “De Nijverheid” - ‘26-’35 E.H. Westra eig.   4)

p

‘26-’47

b. k.

1896-1907

Noordwolde-

Fa. Hettinga

p1907-1948

Nijega- Mardyk   (Elahuizen)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.  /’32-’47 W. Piersma /  ‘49-‘60 U. de Jonge / 4) 14)

p

‘26-’61

b. k.

1893-1960

Nijehorne- (Bontebok)

Zie Bontebok

Nijeholtpade-

SZF. /‘26 Reinder Dekker

p

‘26-’30

b. k.

1902-1930

O


Oenkerk-  ???

Apollo    / 1911 overgenomen door Lijempf      9)

p1889-1913

Oldeberkoop- Oosterwoldseweg 35

CZ. “De Goede Verwachting” -  ‘26-‘41 P. Blanksma / ‘47-‘67 O. Zwart

c

‘26-’75

b. k.

1896-1977

Oldeboorn-  Tjerkebuorren 95

Gesloopt?  C.Z.”Oldeboorn” /‘26-‘41 E. Kuiper /‘47-‘53 G. W. De Jong /‘55-‘67 S. Valk /‘77 L. Gorter

c

‘26-’77

b. k.

1899-1979

Oldeboorn-  ???

de Pauw

p1896-?

Oldeholtpade- ???

?

c1892-1900

Olterterp-  Boppefjild 2

CZ. “De Hoop” /‘28-’32 P. Stiemstra /‘35-‘53 P. vd. Zwaag /‘55 M. Beetstra /‘57-‘67 M. Elsenga /‘77 S. de Vries

c

‘26-’77

b. k.

1893-2003 *

Oosterend-  ???

CZ. “Oosterend en omstreken” - ‘26-‘41 F. W. Annema / ‘47-‘63 J. Tj. Sijtsema

c

‘26-’63

b. k.

1897-1964

Oosterlittens-  

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.  / ‘26-‘41 J. Bosma / ‘47-’49 S. Faber / ‘51-‘67 A. Feenstra

p

‘26-’77

b. k.

1888-1982

Oostermeer- TeyeTolstraat ?

Stoomz. “Welgelegen” - F.E. Postma

p

‘26-’28

b. k.


Oostermeer-  

C.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken) /’26-’30 F.E. Postma /’32-’35 W. Strampel / ‘41-‘63 J. Stroop

p

‘30-’63

b. k.

1904-1963

Oosterwolde-  Wrongel 24

CZ. “Oosterwolde en omstreken” - ‘26-‘41 W. Gorter / ‘47-‘60 J. K. Grouwstra /

c

‘26-’61

b. k.


Oosterwolde

Na fusie met Elsloo “ZOH” / ‘62-’67 D. Hoitinga


‘63-’77


1889-2005 *

Oosterzee-  Sluispad 17   

CZ. “Lemsterland” / ‘26 J. Eriks /‘35- S. M. Douna /‘63 K. Visser /’87  J. Veerman /‘89  G. A Ploeg 22)

c

‘26-’77

b. k.

1898-1993

Oosthem- Nijesyl 25

Gesloopt CZ. “De Hem” - / ‘26-‘47  IJ. Boersma / ‘49-‘62 S. Huitema

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963

Opeinde-  Iendrachtsingel

CZ. “De Eendracht” /‘26-‘41 H. Meijering /‘47-‘53 C. vd. Ploeg /’55-‘61 H. de Boer /‘63-’67 R. Sijtsema

c

‘26-’77

b. k.

1892-1984

Osingahuizen- Osingahuizen 11

Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst eig. / ‘35-‘53 W. Schiphorst / ‘55-‘63 H. Pepter / ‘77 A. Feenstra   6)

p

‘26-’77

b. k.

1889-1986

Oudebiltzijl-  Van Albedaw. 29

CZ. “De Broederschap” - ‘26-’32 A. Anema

c

‘26-’32

b. k.

1892-1934

Oudega-S Fabrykswei 13

CZ. “De Hoop” - ‘26-’28 H. J. Th. Schultz /’30 / ‘32 S. Wiersma /  ‘35 B. v. Dam / ‘41-‘65 P. Hofstra

c

‘26-’65

b. k.

1900-1966 ?

Oudega-W- Hoytemadyk 2  15)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. / ?/ ‘32-’35 P. Nobel / ‘41 S. Faber / ‘47-‘63 K. Elzinga

p

‘26-’63

b. k.

1880-1962 *

Oudega-

J.Tusken Bosk en Mar, Schapenkaas

p1991-heden

Oudeschoot-  Heremaweg 21

CZ. “Jagtlust” - ‘26-’32 J. Meintema / ‘35-‘63 M. Hovingh

c

‘26-’63

b. k.

1900-1963

Oudwoude-  Hústernoard 1    (2)

CZ. “Huis ter Noord” / ‘26-’28 A. Starkenburg / ‘30-‘55 P. T. Reitsma /‘57 ‘77  W. Bartels

c

‘26-’77

b. k.

1899-1996 *

R


Ried-  Hoofdstraat 10

C.Z. “Ried” ‘26 -’35 J. Jansma

c

‘26-’35

b. k.

1889-1935

Rinsumageest-  Tjaerdawei 43

CZ. “De Toekomst” /‘26-‘41 J. A. Tolsma /‘47-‘55 W. Bartels /‘57 -’59  J. G. te Raa /’61-‘75 P. Salverda

c

‘26-’75

b. k.

1901-1976

Roordahuizum-  Ayttawei 71

CZ. “De Eendracht” / ‘26-‘41 B. K. vd. Berg / ‘47-‘57 T. Smeding / ‘59-‘62  R. Hilverda

c

‘26-’62

b. k.

1890-1962

Rottevalle- Buorren 15  

?

c1899-1920

S


Scharnegoutum- Legedyk 53

C.Z. “Scharnegoutum” /‘26-’35  H. Jongsma /‘41 K. W. Tiersma /‘57-’61 R. J. Sijtsema /‘63-’71 Folkerts

c

‘26-’73

b. k.

1897-1972

Scharsterbrug-  Hollandiastr. 60

“Hollandia”- ‘26 J.H./ M.G. Wagenaar Hummeling /‘29-Nestlé  /’35-’47 F. S. De Boer /’53 -‘77 A. Visser

p

‘26-’77

b.cm.

1911-heden

Schiermonnikoog-  

“De Eensgezindheid” - H. de Vlucht en R. Fokkema

c/p

‘26-’35

b. k. cm.

1924-1932

Schiermonnikoog-

CZ. “Schiermonnikoog” - ‘41 S. Huitema / ‘47,‘53 J. Koopman / ‘55-‘67 E. Groendijk / 1973 Ee

c

‘41-‘73

b. k.

1935-1973

Schiermonnikoog-  

de Vlugt ‘26 niet ??

p1936-1973

Sexbierum-  Frentsjerterein 3

C.Z. “Sexbierum” -26 J. Dijkstra /?/?/ ‘35 H. de Jonge / ‘41 B. De Vries / ‘47 ? / ‘51-‘61 J. J. Waiboer

c

‘26-’61

b. k.

1888-1961

Spanga-  Spangahoekweg 40

Coöp. Roomboterf. Scherpen­zeel en omsteken

c1896-1903

St. Jacobiparochie-  

't Hoekje

St. Nicolaasga-  

De Eensgezindheid (later Hollandia)

p1891-1911

St. Nicolaasga-  Stationsstraat 4

CZ. “De Volharding” / ‘53 “De Iendracht” / ‘26-‘47 M. J. Rijpkema  / ‘51-‘67 H. Y. Wiarda / ‘77 N. de Boer

c

‘26-’77

b. k.

1911-2000 *

Sloten-

N.V. Kaas en Roomb.f.  - E. Haagsma >

p

‘26-’32

b. k.


Sloten-  Bolwerk Zuidzijde 24

<“Lijempf” / ‘26-‘41 E. Haagsma  / CCF   13)  / nu veevoederf. ‘47-‘60 J. Smit / ‘61-‘65 A. Veldman

p

‘35-‘77

b. k.

1891-heden

Sneek- Normandiaplein 4    11)

Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” - ‘41 -‘60 J.H. en H. Halbersma  / ‘62 -’67 A. Anema

p

‘26-’67

b. k.

1888-1969

Sneek- Stationsw. 16 / Harste 40

Hoofdkantoor “K.N.M.” / ‘41-‘63 J. Nauta / >>

p

‘30-’63

b. k.

1883-1963

Sneek- ook als IJsbrechtum   6)

<< Nestlé (Hollandia).  / 1986  dicht      ‘60 - ‘77 Tj. Visser                                

p

‘74


?-1986

Steggerda-  Pepergaweg 142

CZ. “De Toekomst” / ‘26 A. Castelein /’32-‘41 R. de Boer /‘47-‘57 V. Spanjer /‘59-‘77 H. J. v.d. Hoek

c

‘26-’77

b. k.

1907-1979

Stiens-  Nijlansdyk 1

C.Z. “Stiens” - ‘26 D. S. de Jong /’28 J. T. de Boer / ?/  ‘35-‘63 H. J. vd. Meer

c

‘26-’63

b. k.

1887-1966

Suameer-  Heerenweg 6

Stoomz.f. “Suameer” - N.V. “Lyempf”  - ‘28  P. L. de Boer           9)

p

‘26-’30

b. k.

1908-1931

Surhuisterveen-  De Dellen 16

V.Z. (N.V. Verenigde Zuivelfabrieken) /‘26-’32 H. Boterkooper /‘41-‘55 W. W. Strampel /’57-‘63 S. A. Boterkooper

p

‘26-’63

b. k. mp.

1891-1963

Surhuizum -

?

c1900-1903

Sybrandaburen-  Aesgewei 2

CZ. “De Lege Gaen” - ‘26-‘47 A. L . v. Dijk / ‘51 H. de  Jong/ ‘53-’67 A. Slotboom /

c

‘26-’73

b. k.

1891-1974

T


Terschelling-Formerum

CZ. “De Toekomst”

c


b. k.

1896-1916

Terschelling- Formerum 48

CZ. “Terschelling” - ‘26 B. vd. Ploeg / J.W. Hielkema / ‘59-‘60 B. C. Bos / ‘62-‘65 A. vd Meer (meer!)

c

‘26-‘77

b. k. cm.

1896-1988

Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  - J. Cruiming

c


kaas

1992-2004

Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  /2004 J.W. Zeilstra

c


kaas

2004-heden

Terschelling- Lies

“Lytse Lies” / 1916 CZ. “Terschelling”

c
Terschelling-Midsland

?

c1896-1916

Terwispel-  Hellingwál 1

CZ. “De Volharding” - / ‘26-‘53  J. Visser / ‘55-‘67 H. Dekens

c

‘26-’67

b. k.

1897-1973

Tjalleberd-  ???

Was eerst part.

p/c1896-1905

Twijzel-  Wedzebuorren 44

CZ. “De Eendracht” / ‘26-’35 M. Hartmans / ‘41-‘65 B. v. Dam / ‘67-73 R. K. Hofman

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974

Tijnje- Warrewei 13

CZ. “De Volharding” / ‘26-’32  S. Douma / ‘35-‘41 S. Wiersma / ‘47-‘65 R. R. Stel / ‘67 H.J. Vd Ploeg

c

‘26-’67

b. k.

1916-1971

Tzum-  Fabrieksweg 10

C.Z. “Tzum”  / ‘26-‘41 J. M. Vlierstra / ‘47-‘67 R. Lubberink

c

‘26-’73

b. k.

1897-1974 *

Tzummarum- Kleasterwei 6

In 1911 overgenomen door N.V. Lijempf en gesloten     9)

c1887-1911

U


Uitwellingerga- Brébesleatswei 2

CZ. “De Westerbrugsloot” /‘26-’35 W. K. Tiersma /‘47 J. Akkerman /‘51 H. de Boer /’53/‘55-‘65 J. de Jong

c

‘26-’65

b. k.

1903-1965

Ureterp-  ???

“Aurora”

p1898-1911

V


Veenwouden-  Freiahof     2)

Kaas en Roomb.f  “Freia” / ‘26-’35 K. Anema  / ‘41- ‘67 J. Anema /’77 H. Postma

p

‘26-’67

b. k.

1879-1969

W


Warga-  Fricoweg 4           3)

C.Z. “Warga” - ‘26-’28 S. Kuiper  / ‘32 ? /’35 Herberg /‘41 K. J. Jensma    

c

‘26-’35

b. k.

1886-1936

Warga-  Fricoweg 4

Centr. Melkinr. 1936  Frico / 1970 nw. Fabriek  / ‘47-‘75 S. Wielenga / ‘77 H. Nijboer

c

‘41-‘77

b. cm.

1936-1994

Warns- Nei de feart (?)       4)

C.Z. “Warns en omstreken” /‘26-‘41 J. Blaam  /‘47-‘51 D. Wiersma/‘53 M. Beetstra /’55/‘60-’63 F. Kooistra

c

‘26-’65

b. k.

1899-1964

Wartena-  Hoofdstraat 77

CZ. “Helpt Elkander” / ‘26-‘57 J. Driessen / ‘60 ? / ‘61-‘65 F. vd Meer

c

‘26-’63

b. k.

1898-1965

Waskemeer- De Kromten (?)

(Haulerwijk) CZ. “Hoop op Zegen” zie HaulerwijkWeidum-  Weisterdyk 27

C.Z. ‘Weidum” / ‘26-’35  I. J. Heida / ‘41-‘47 H. vd. Molen / ‘51-‘67 B. D. Schat

c

‘26-’67

b. k.

1893-1969

Wieuwerd-  Froonackerdyk 2

C.Z. “Wieuwerd” /‘26-’35  P. vd. Meer /‘41 V. Spanjer /‘47 H. de Jong /‘51 A. Slotboom /’53-‘63 A. Rinsma

c

‘26-’63


1897-1964

Winsum-  Kleasderdyk 8

CZ. “Klimop” / ‘26-’35 W. vd. Molen

c

‘26-’35

b. k.

1897-1939

Wirdum-  Tjaerderdyk 1

C.Z. “Wirdum” / ‘26-’35 K. Frietema / ‘41-‘62 P. vd Herberg /‘63-’65 K. Hofman / ‘67 J. Bles

c

‘26-’67

b. k.

1891-1965

Witmarsum-  Arumerweg 2

C.Z. “Witmarsum” / ‘26-’32 G. vd. Weide /’35-‘55 A. Werkman / ‘57-‘65 M. J. Roeper

c

‘26-’65

b. k.

1896-1965 *

Wolvega-c  Lycklamaweg 38

CZ. “Wolvega” / ‘26-‘41 M. Anema / ‘47, ‘53 B. K. Kroon / ‘55-‘65 C. vd Ploeg /‘77 W. Kranenburg

c

‘26-’53

b. k.

1914-1990

Wolvega-

N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia” - ‘26 O. Visser

p

‘26-’30

b. k.


Wolvega-p  Oppers 58            13)

N.V. “Lijempf” ‘32-‘35 O. Kuipers / ‘41 Tj. Folmer / ‘47, ‘55 W. Zwart   

p

‘32-’53


?-1959

Wolvega-  

Visser

p1894-1918

Wommels-c- De Untfangst 2

CZ. “Wommels en omstreken” / ‘26-‘41 P. Anema /  ‘47-‘67  J. R. de Boer / ‘77 S. Folkerts

c

‘26-’77


1893-1988

Wommels-p- De Koate Baan 11

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. / ‘26-’35 S. Faber

p

‘26-’37Wommels-

Limmen

p1981-1986

Workum-c Spoardyk 21

CZ. “De Goede Verwachting” / ‘26- ‘28 J. Feikema / ‘32-‘55 R. A. Bouma / ‘57 -‘77 M. Beetstra

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden

Workum-p

N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co. / ‘26 -’35 M. Crol

p

‘30-’35


1889-1934

Workum-p  Emmabuert (?)     13)

N.V. “Lijempf” / ‘41 D. Wijma /  ‘47-‘53 Tj. Folmer / ‘55 A. Wedzinga  

p

‘41-’55

b. k.

1892-1955

Woudsend-  Vosseleane 43

CZ. “De Samenwerking” / ‘26-‘41 L. Sieperda / ‘47-‘63  B. P. de Vries

c

‘26-’63

b. k.

1902-1965

Wijnjeterp-  Klein Groningen 13

CZ. “De Vooruitgang” / ‘26-’32 S. Fopma / ‘35-‘62 Fr. Knol / ‘63-‘65 W. Walters

c

‘26-’67

b. k.

1903-1967

IJ


IJsbrechtum- (‘47 Zie Sneek)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. /‘26-’35 Kaam /‘51-’55 K. H. Bosma /’57-‘63 E. de Boer /‘65Tj. Visser

p

‘26-’67

b. k.


Z


Zurich-

Gebr. Bangma directrice Tryntje Hilarides (einde p. omdat Tryntje trouwde !)

p


b

1892-1897

Zurich-  It Leech

CZ. “Frisia” / ‘26 -‘41 H. Miedema / ‘47 S. Kramer / ‘51-’53 R. Schuurmans / ‘55 M. J. Roeper

c

‘26-’55


1897-1955

versie 2020-08-17


 Noten / toelichting$/#/

$ = Inmiddels gesloopt! / # = Alleen directeurswoning /

1)

In ‘26: Inrichting tot ontrooming van melk van de Stoomz. “Ons Belang”, te Jubbega-Schurega,

2)

Veenwoude “Freia” was de eerste zuivelfabriek in Friesland - 1879

3)

Warga was in 1886 de  eerste Coöperatieve Zuivelfabriek  in Friesland, fuseerde in 1935 en stopt. Werd in 1936 na verbouwing consumptiemelk productiebedrijf  Frico

4)

Samenwerkingen Nijeholtpa, Noordwolde, Oldephaert en Warns. (onduidelijk) / Nijega sluit 4 dec 1960 / LC 1911-10-13 Fabriek Halbersma (Sneek) naar Hollandia

5)

Nes Ameland ‘32 N.V. stoomz. Graanmalerij rn Electr. Centrale

6)

“35 Firma A. Lankhorst Hoofdk. in Heeg Fabrieken in Heeg, Lemmer, Osinghuizen / 1957 administratief naar Hollandia / bij sluiting 1 juni 1986 eigendom Nestlé

7)

In Drachten ook nog kaasopslag FF. in voormalig pakhuis De Jong

8)

LC 30 april 1940 - T. de Boer 25 Jr. dir Lijempf Dokkum staat dat de fabriek te Metslawier ca 1918 samen ging met Anjum en nw. bouw pleegde in Dokkum

9)

Was één van de eerste Lijempf fabrieken / Augustinusga in 1961 melkontvangst Lijempf

10)

Hollum ontstaat uit twee handkr. Hollum en Ballum in 1935 komen (part.) boeren van Nes er bij / Fuseerd met “De Takomst” sluit 1977 en gaat verder met melkleiding

11)

Fabriek en koelhuis van ‘Halbersma’ - 4 mln. - sluit 21-02-1969 melk naar KNM IJsbrechtum, had 7 melkboeren in dienst (Bron: LC. 07-02-1969)

12)

St. Nicolaasga Hollandia sloot na gereed komen Hollandia fabriek Scharsterbrug. Boeren stichten toen een eigen Coöp.

13)

LC 1955-11-28 Over eerste dag dat voor CCF werd gedraaid, deel boeren (20%) waren echter vertrokken naar andere particuliere fabrieken zoals Hollandia

14)

LC 1960-11-26 KNM fabriek Nijega stopt, melk gaat naar Heeg (Lankhorst)

15)

LC 1962-11-26 KNM Oudega sluit, personeel en merendeel melk gaat naar Lankhorst fabriek Osingahuizen, rest naar Hollandia Bolsword

16)

LC 1961-12-20 KNM Bolsward gaat 31 dec. naar Hollandia ook in Bolsward (was al onderdeel van Hollandia)

17)

Kloostertille in LC 1919-08-09)  onderdeel Condensed Milk Company of Holland te Rotterdam  / Juni 1918 naar Lijempf december 1920 verkocht (LC.1920-12-16)

18)

Na fusie nw.bouw, bleef Emmakade ? 1963 Fusie met Stien en Marrum -werd Fresia / in 1972 werd deze onderdeel van De Takomst (Frico) 1975-’80 depot van MI-Warga

19)

Frico had tot 1936 geen eigen productiebedrijf. Na 1936, door  de explotatie van MI-Warns veranderde dit. Na fusie met Domo-Bedum  - 1982 - stopt dit weer.......

20)

Makkinga en Elsloo samengaan twee handkr. fabriekjes mislukt in 1908. Makkinga gaat nw. Stoomz.f. bouwen aan ‘t Tjogerkanaal

21)

ZJB. 1927/’28 in hoofdlijst verwerkt - 2018-11-02

22)

19 nov.1953 werd Novac opgericht, deelnemende zuivelfabrieken ‘Lemsterland’ Oosterzee, ‘De Volharding’ Munnikeburen (Fr.) en de ‘De volharding’ Blokzijl (Ov.)
Uit ZJB. ‘26 onderstaande particuliere bedrijven met meerdere fabrieken

‘26

N.V. Lijempf Fabrieken te: Augustinusga, Berlicum, Drachten, Leeuwarden, Metslawier, Suameer, Wolvega /’41 Workum

‘26

N.V. Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomboterf. met fabrieken te: Bolsward, Oosterlittens. Oudega, Wommels en Ijbrechtum

‘26

N.V. Nestle / Hollandia met fabrieken te: Bolsward en Scharsterbrug,

‘26

N.V. Verenigde Zuivelfabrieken V.Z. Fabrieken te: Surhuisterveen

‘26

N.V. Kaas en Roomboterfabriek, met Fabrieken te Workum en Wolvega
Bijgewerkt 2020-08-18

Friesland zuivelindustrie hoofdlijst

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl