#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

Friese Zuivelvereniging

Fries zuivel Vereniging 1946 -

ZJB. ‘49 (blz. 77) - ZJB 65 (blz. 103)

Opgericht 24 mei 1946.

Gevestigd: Schans 46 Leeuwarden

Bestuur: H. M. Gerbrandij, Nijland, voorzitter

H.J. Bos, / Ir. D. Schuurmans Leeuwarden, Secretaris. / Secr.-Penninm.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de specifiee belangen van de melkleveranciers en particuliere zuivelfabriekanten inFriesland in de meeste uitgebreide zin van het woord


Orgaan: ‘Maandblad voor melkveehouders’

1957 Verslag jaarvergadering Friese Zuivelvereniging (FZV.)  10 jr. Bestaan (?) 3400 leden in 18 afdelingen

Ook gegevens in  MAP Concentaties particuliere Friesland

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl