#Dr.a/2020-08-06

voorgaande

versie-7.0

  Naar gegevens

Tynaarlo ‘Tynaarlo’ 1896-1925

  Naar knipsels

 Knipsels Tynaarlo

Voormalige boterfabriek Tynaarlo 1983                                                                                                                                                                           eigen opname

Voormalige boterfabriek Tynaarlo 1983                                                                                                                                                                           eigen opname

Handkracht boterfabriek Tynaarlo ca. 1900                                                                                                                                                                   eigen systeem / bron: ?

  Huishoudelijk Reglement

 Huishoudelijk reglement Tynaarlo

 Gegevens CZ. Tynaarlo

Nr in systeem

102

Jaar, datum opricht.

1896

Jaar, datum sluiting

1925

Naam vereniging

Tynaarlo / ook als Tinaarlo(o)

Adres


Plaatsnaam

Tynaarlo

Gemeente oud

Vries

Gemeente nieuw

Tynaarlo

Part., Coöp. of NV.

Coöp

Hand / Stoom

Hand / in 1915 - pas  stoom

Produkten

Boter

Malerij

Nee

Wat na sluiting

Woonhuis, Slagerij, Kruidenier

Wat ca. 1988

Idem

Wat ca. 2005

Woning ?

Jaar

Ontvangen

Mln. L/Kg.

Voorzitter

Direkteur

Opmerkingen

1894

1895

0
1896

-


B. Lubbrs


1897

0,322


H. Kiers

Kiers vanaf nov.  / 35 leden

1898

0,40065 leden  / 3,85 ct/L

1899

0,488
1900

0,43058 leden

1901

-
1902

-


H. van Hemmen


1903

0,552

L. Pranger1904

0,367
1905

0,367 ?
1906

-
1907

-

W. Weggemans

P. H. Buch


1908

-
1909

-
1910

-
1911

-
1912

-
1913

-
1914

-
1915

-Op stoom - (BCA.)

1916

-
1917

-
1918

0,449

J. Darwinkel1919

0,500
1920

0,527
1921

0,494
1922

0,535
1923

0,535
1924

0,564
1925
Dec. 1925 gestopt - melk naar Vries

1926

PDAC. 3 Dec. 1895.

Staat een stukje over de nog op te richten - vier stuks - boterfabrieken in gemeente Vries, waar onder Tynaarlo - zie ook Vries.


PDAC. 4 febr. 1896.

Tinaarloo. Gisteren had alhier ten huize van den heer A. Steenge de uitbesteding plaats van de zuivelfabriek met handkracht. Slechts twee inschrijvingen waren ingekomen, nl:

A. Smeenge te Tinaarloo voor fl. 1187,--,

en van H. Timmer te Vries voor fl. 1210,--.

Het werk is aan den eerstgenoemden gegund en zal onder beheer van den architect L. Pranger worden uitgevoerd.”


PDAC. 15 Nov. 1896.

H. Kiers uit Vries ontvangt zijn benoeming tot directeur der handkracht zuivelfabriek te Tynaarlo. Met de benoeming was uit het groot aantal sollisitanten nr. 2 ter benoeming voorgedragen de Hr. L. Vos uit Vries.

  1896 Statuten met namen

#Tynaarlo

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl