#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Botercontrolestation Zuid-Holland, opgericht 22 april 1901. Was een initiatief van de Holl. Mij. Van Landbouw....


Zie ook MAP Rinkes Borger

BCSZH opgericht 1901 -

Nog over nemen historisch overzicht Nederlandse botercontrole tot 1904.

H. B. Hylkema gedenkboek 25 jr BCSZH 1926

Zuivelfabrieken.nl

.Botercontrolestation Zuid-Holland

  Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl