#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Bond van Melkveehouders

Uit: Een-begeerlijk-product.pdf - 1991


Blz. [121]

De melkveehoudersbonden

......Nu had de CMC het grote voordeel dat ze gebruik kon maken van een min of meer bestaande structuur, die van de melkveilingen. Deze verkooppunten waren in het begin van de jaren dertig opgezet door de bonden van melkveehouders om iets te kunnen doen aan de melkprijzen die door de handel en de fabrieken kunstmatig laag gehouden werden. De melkveilingen, in totaal zijn er vijf geweest, zijn nooit een succes geworden. Het idee was goed: door de gezamenlijke verkoop van melk zouden de fabrieken wel over de brug komen. Het smeermiddel ontbrak echter: er was geen geld. Bovendien had men nauwelijks alternatieven voor de verwerking van de melk. Uiteindelijk kwam men toch terecht bij de fabrieken.


Het enige verwerkingsbedrijf dat onder de vlag van de veilingen viel was 'De Planeet' te Spijkenisse, geëxploiteerd door de melkveiling 'De Zuidhollandse eilanden e.o.' te Rotterdam. Het belang van de veilingen zat hem vooral in het feit dat, lang voor er sprake was van de CMC, er in het stedelijk gebied een vorm van samenwerking was ontstaan tussen de boeren. De banden, de contacten en de structuur die toen zijn gegroeid hebben de CMC zeker geholpen in de eerste jaren van haar bestaan. Ook de min of meer vijandige houding ten opzichte van de handel en de fabrieken, later georganiseerd in de AVM, is in deze tijd ontstaan.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl


Zuivelfabrieken.nl

Zie ook  https://www.zuivelfabrieken.nl/_wp_pdf/1991_Een-begeerlijk-product_2011-07-25.pdf - 1991